Gemeente begint niet aan herstel bestrating Markt

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2017 De gemeente is niet van plan de Markt alsnog opnieuw te gaan bestraten, noch met betere epoxyvulling de keien te doen aansluiten, zoals in Trier. Als doorslaggevende factor bij dit besluit speelt de kosten. Bij een levensduur van 15 jaar zou die vulling wel uitkomen op een besparig aan onderhoudskosten van € 90.000. De eenmalige kosten betreffen € 6.000  voor het bijvullen met epoxy voegvulling een investering van globaal € 400.000.
Er speelt nog een factor  'Enexis' bij, want ongeregeld gaslekkage zal het plaveisel toegankelijk moeten zijn om eventuele gaslekken te kunnen traceren.

Het College werd bij de behandeling van de voorjaarsnota [dd.12 -06-2017] bij motie verzocht naar een duurzame oplossing voor het voegwerk van de marktkeien te zoeken. En... zoals dat in het bericht [dd. 10-10-2017] aan de raad staat :'..of dat kan voldoen aan de gebruiksvriendelijkheid, beeldkwaliteit en technisch eisen..' En tot slot : '..of dat kostentechnisch opweegt tegen de huidige aanpak'.
'De in Trier gebruikte methode van voegwerk kan ook hier worden toegepast. Daar is van epoxy voegvulling gebruik gemaakt en dat hebben we hier in het proefvak ook gedaan', aldus de brief. Er staat ook bij dat dat vak er al vanaf 2009 -dus acht jaar -ligt.

Conclusie: Acht jaar gaan er dan overheen om  een oplossing van de wiebelende keien te overwegen:  Geen herbestrating, maar een beter voegwerk.  Echter dat kost allemaal teveel geld..

De marktbestrating dateert overigens uit de tijd van de voormalige burgemeester van Schijndel Jetty Eugster, toenmalig wethouder in Den Bosch. 
Markt

Al jaren aanleiding tot
kritiek. Het oud zeer van
de losse en van elkaar
liggende keien op de Markt..
Het gaat er nu toch van komen..


foto © paul kriele, 12 juli 2017.
............................................................