Gemeente gaat bij Weener en in Stadskantoor Taalpunt openen

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2017 | Gewijzigd op: 26-10-2017
De gemeente gaat in WeenerXL en mogelijk in het Stadskantoor een Taalpunt openen. Dat is een deel van het antwoord [brief dd. 24-10-2017] op vragen van Bosch Belang [dd.27-09-2017] .

In de stad, zo staat in de brief, zijn ongeveer 18.000 mensen laaggeletterd. Dat brengt voor hen een risico voor het in armoede geraken met zich mee en zij hebben onvoldoende toegang tot informatie over ziekten en gezondheidszorg. Daarom wil zij deze laaggeleterden de basisvaardigheden lezen en schrijven en ook mbt de omgang met een computer bijbrengen.
Via het in 2012 opgerichte Taalnetwerk zijn al velen laaggeletterden [18-65 jaar] benaderd. De volgende stap is het openen van een taalpunt. Er bestaan al hier en daar taalpunten. Er komt er nu een bij in WeenerXL en onderzocht wordt een taalpunt te openen in het Stadskantoor.