Gemeente geen uitbreiding handhavingsbeambten /stadstoezicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-10-2017 | Gewijzigd op: 26-10-2017

In vervolg op de moties nav de voorjaarsnota van 12 juni 2017  voor een bredere inzet van de handhavers [BOA’s en stadswachten] antwoorden B&W, dat er geen uitbreiding van het aantal beambten zal komen. Door het wijkgericht gaan werken komt er al 4,5 fte bij. Verdere uitbreiding kost teveel geld, zeggen B&W in hun antwoord. Het is ook niet wenselijk [..].

Boven de huidige bezetting van 21,8 fte komen er
niet meer BOA's of Stadswachten, zegt de gemeente.


foto © paul kriele, 5 juli 2017.
........................................................................................................

Maar de samenwerking met andere handhavers  [de politie en op gebied van milieu, leerplicht  en bouwinspectie] kan e.e.a. efficiënter. We letten bij handhaving al op signalen  en op specifieke behoeften, waarbij met de sociale wijkteams wordt kortgesloten Met die integrale handhaving kan nog gerichter actie worden ondernomen, zo sluit de brief.