Vragen Bosch Belang over wietteelt-aanpak in Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2017 | Gewijzigd op: 06-12-2017
B&W verwijst [brief dd. 05-12-2017] op vragen van Bosch Belang [brief dd.18-10-2017] over de inzet van de politie en haar mogelijkheden inzake de aanpak van de wietteelt in Brabant naar de Task Force Brabant-Zeeland* combinatie. Maar meldt het antwoord er bestaan ook nog andere manieren, zoals het experimenteren met gesloten ketens. B&W verwachten niet dat de ondermijnende activiteiten drastisch zullen verminderen. 'Over dit experment zijn we nog in overleg  en het is niet duidelijk hoe dat experiment er uit komt te zien. De bestaande cofféeshops maken, wat ons betreft, geen onderdeel uit van dit experiment.'

Inventaris aantal wietgebruikers
Naar schatting zouden er in 2015 op basis van het inwoneraantal 4250-7100 gebruikers zijn.Maar gelet op het verbod van jongeren onder de 18 wiet te kopen, moet het aantal lokale bezoekers [aan coffeeshops]  lager zijn dan de geschatte aantallen.

*Bericht van 5 november 2017: brede Brabants -de B5 gemeenten- aanpak van wietteelt 
De vijf grote Brabantse gemeenten [B5-gemeenten] hebben de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Grappenhaus een brief gestuurd met een pleidooi om het experiment, die het kabinet [via het zgn. ondermijningsfonds] rond de wietteelt /handel een kans geeft in twee Brabantse steden te houden ipv in één plaats. Breda [ism met Tilburg] wordt voor West-Brabant voorgesteld en Eindhoven voor Oost- Brabant. Twee omdat Brabant, zo zeggen de vier, nogal zwaar onder de drugscriminaliteit heeft te lijden. 

Het experiment is bedoeld om het uit die criminele sfeer te halen door de teelt onder staatstoezicht te plaatsen. 

De avond van de installatie van Jack Mikkers

foto © paul kriele, 11 oktober 2017.
..............................................................................
 

De brief van burgemeester Depla van Breda  [namens de andere B5 burgemeesters] zendt burgemeester Jack Mikkers hednemorgen  aan de pers toe. Het is gebleken dat  Mikkers, anders dan diens voorganger Rombouts, achter de opstelling van zijn collega's in de andere grote Brabantse steden staat.