Zwembad West is er door, tenzij..

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2017

Het voorstel voor een zwembad in West, waarvoor Frans van Valkenburg al jaren strijd, is er door maar wel dankzij de oppositie. In tegenstelling tot de coalitie zag de oppositie er blijkbaar wel brood in.

Bosch Belang, met nestor Paul van der Krabben, zette zich in de raadsvergadering van dinsdagavond 14 november 2017  in om dit voorstel [dat  zonder meer in het coalitieakkoord staat opgenomen] er door te krijgen. Een motie van Bosch Belang, waarin B&W wordt gevraagd nog voor maart 2018 [verkiezingen] te melden waar en wanneer er een zwembad in West komt, haalde het dankzij die oppositie en in weerwil van de tegenstribbelende wethouder Jos van Son.    

Het maartje ‘dat zit in tenzij’, verwijst naar de houding van B&W die het voorstel nog kunnen afwijzen.