Inkijk in plannen / beleid Woonmarkt 2017-2018

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-12-2017

Wethouder Eric logister gaf donderdagmorgen 21 december 2017 aan de pers een inkijk in de plannen [beleid] van de gemeente mbt tot de woonmarkt*. In die presentatie passeerde ook een terugblik, die tamelijk positief klonk. Dat kwam doordat aan de eerder uitgestippelde wensen en planningen was voldaan en dat -volgens Logister- hij er  ook hard voor gewerkt heeft…. Logister: ‘Ik ben trots omdat de doelstellingen zijn gehaald. We hebben doorgepakt en dat zal ook zo in 2018 gebeuren.’

Wethouder Eric Logister bij zijn toelichting
aan de pers over de 'Woonagenda 2017-2018'.


foto © paul kriele, 21 december 2017.
..................................................................................................

Ter zake: Een trotse wethouder dus omdat in het voorbije jaar 2017 1050 woningen zijn gebouwd terwijl het streven was per jaar 850 huizen te bouwen.’Dat is dus een piek,’aldus de wethouder. Die er gelijk aan koppelde dat het in 2018 de bedoeling is om 1.200 woningen op te doen leveren.’Onze ambitie is de komende tien jaar 850 huizen per jaar te bouwen. In de afgelopen tien jaar was dat gemiddeld 777 per jaar.’Die voorspoedige  ontwikkeling komt door de gunstige economische omstandigheden en door de inzet van de Gemeente  [afdeling Wonen],  aldus Logister.

 Logister:’Bij de nieuwbouw gaan we niet buitenstedelijk, maar instedelijk kijken waar geschikte locatie voorhanden zijn/ komen’  Er blijkt plaatst te zijn/komen voor 2000 woningen. Als voorbeelden noemt Logister het Rodenborch College in Rosmalen  dat  daar verdwijnt evenzo geldt dat voor het Jeroen Bosch College aan de Rompertdreef. Ook in beeld komen het gebied rondom Station  Oost. Specifiek noemt de wethouder de kant van de  Zandzuigerstraat en die van de Bruistensingel [t.o. Piersoncollege] en het  stationsplein van station Oost. Ook staan vermeld: de Spoorzone, met name het EKP-terrein, de kop van ’t Zand en ‘de Witte Sieb’.  dekantosoroRTistraat,deloaEWenerXL[Orheklinks

Een volgende aspect dat de wethouder uit de Woonagenda aanroerde was Duurzaamheid en specifiek ‘duurzaam ruimtegebruik’. Ook zijn we in 2017 samen met de wooncorporaties in geslaagd om 150 ‘nul op de meter –woningen’ te realiseren.

Duurzaam Den Bosch...?

Een minpuntje viel er toch nog wel te melden, namelijk de vraag of de gemeente in 2015 een ‘Duurzame stad’ is. Daar valt het nog hard te halen, aldus Logister. Met name om bestaande oudere -particuliere -  huizen om te zetten tot duurzame huizen, bijv  als, EPC-nul woningen. Dat zijn Energie neutrale woningen. Dat kost moeite omdat het om regels en procedures gaat en of de subsidies aantrekkelijk genoeg zijn.

Volgens de toelichting van de wethouder ligt het niet helemaal kunnen voldoen aan dat streven niet aan de gemeente omdat de er volop is geïnvesteerd met duurzaamheidsloketten en door  het programma woonconnect. Op stapel staat dat in januari 2018 de gemeente komt met een aanbod van een ‘digitaal huis’.

Logister stelt nogmaals dat’’ .. investeren in duurzaamheid zich terugverdient door  lagere energierekeningen. Dus goedkoper wonen.  Nieuw is het voornemen om ook aan VVE’s [Verenigingen Van Eigenaren]  een duurzaamheidslening mogelijk te maken.

Ouderen woonvoorzieningen De gemeente is bezig in buurten en wijken een scan te maken samen met woonzorgcentra en zorgpartijen en wooncorporaties teneinde een inzicht te krijgen waar een gebrek is aan een woonvoorziening voor ouderen. Doel is tot een planning te komen waar dergelijke voorzieningen  dienen te komen. Datzelfde geldt voor de  behoefte bij jongeren aan huisvesting. Met name wethouder Paul Kagie is bij dit aspect van zorg en wonen erg betrokken en actie mee bezig.

Opmerkingen *Onderliggend document was de Raadsinformatiebrief  [dd.19-12-2017] getiteld: ‘Voortgangsrapportage Woonagenda  2017-2018’.
Wethouder Logister wilde per see de pers over deze raadsinformatiefbrief informeren omdat [1] de inhoud van de Woonagenda er toe aanleiding geeft en [2] dat de debatten vaak gingen  over de werkelijke stand van zaken en om de locaties van woningbouwplannen in beeld te brengen en [3] om een informatie te geven over het aspect duurzaamheid.  Terug naar boven