Duurzaamheidslening voor particuliere huiseigenaren mogelijk gemaakt

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2018 | Gewijzigd op: 30-08-2018In de motie  'Duurzaamheidslening' die de gemeenteraad  op 30 janauri 2018 indiende, staat het verzoek: 
aan het college om:

1. De € 225.000,- die men wil investeren om de rente te verlagen voor de nationale energielening om te zetten naar een duurzaamheidslening.
2. Indien dit goed aanslaat alsnog een groter bedrag hierin te investeren door middel van een lening af te sluiten bij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
3. Een grote introductiecampagne op te zetten over de duurzaamheidslening en nationale energielening in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, zodat onze inwoners weten wat de mogelijkheden zijn en dat wij een redelijke stap kunnen zetten richting de doelstelling.
4. De mogelijkheid te onderzoeken voor het openen van een apart loket of (pop-up) winkel in samenwerking met marktpartijen. 
 
Met betrekking tot 1 en 2:
Op 27 februari 2018 heeft het college de raad als volgt geïnformeerd over de uitvoering van deze motie: Wij hebben reeds een overeenkomst gesloten met het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) voor het verlenen van rentekorting. Dit is per 1 januari 2018 van start gegaan.

B&W zal actief communiceren over de Energiebespaarlening en voor 2019 een voorstel maken over de bewoners nog meer gestimuleerd kan worden en over het faciliteren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Een aanvullende duurzaamheidslening is een van de opties.


Bericht van 15 januari 2018 Gemente maakt  een duurzaamheidslening voor particiliere wooneigenaars mogelijk


Op verzoek van de raad  [dd. 31-01-2018] maakt de gemeente, ism het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting [SvN], een duurzaamheidslening voor haar particuliere wooneigenaars mogelijk. Deze variant, door de stad 'De Bossche 1 % lening' genoemd, waarbij meerdere mogelijkheden werden onderzocht, is de meest geschikte [meest multiplier effect].
Ook is uit onderzoek voortgekomen geen eigen fonds op te richten, maar zich aan te sluiten bij het Nationaal Energiebespaarfonds [NEF]. Dat maakt het meer aan gaan van leningen mogelijk en hoeft de gemeente zelf geen beoordelingen te maken, maar loopt dat via het NEF.

Door de energiebespaarlening aan te gaan sitmuleert de gemeente wooneigenaren te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat kan door het subsidiëren van [een deel] van de rente. Hierdoor  wordt met eenbeperkt budget groot effect bereikt. 
Met andere gemeenten als voorbeed [in Overijssel en in Drenthe] voert 'Den Bosch' in dit verband nu dus ook een renteverlaging door.
De gemeenteraad heeft inmiddels ook besloten een 'Investeringsfonds'  in te stellen van € 500.000 waaruit de renteverlaging en de eenmalige implementatie worden gedekt. 
B&W verwacht dat t/m eind 2019 150-200 huishoudens met dankzij deze renteverlaging bij hun energiebesparende maatregelen worden gesteund.

Terug naar boven