Laatste setting ‘Het Verhaal van ’s-Hertogenbosch’.

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2018 | Gewijzigd op: 27-02-2018

Niet in ‘de huiskamer van de stad ‘, in De Klenie Winst,  maar in het Stadskantoor vond na 16 sessies  de laatste bijeenkomst plaats van  ‘Het Verhaal van ‘s-Hertogenbosch’. Dus niet in het historische pand Markt 29, dat  bij deze temperatuur niet warm te stoken is. Dit keer was de pers/ de media aan de  beurt. De voorgaande keren kwamen successievelijk  sport, zorg en welzijn, aankomend ondernemers, jeugdinitiatieven en jeugdorganisaties, wooncorporaties en particuliere wooninitiatieven aan bod.Pand Markt 29

De Kleine Wiinst,
was te koud om aldaar de ontmoetingen voor 'Het Verhaal
van 's-Hertogenbosch' voort te zetten.foto © paul kriele, 27 augustus 2017.
...............................................................

Een team van City Marketing en Communicatie is dagen bezig geweest via gesprekken vast te leggen hoe deze uiteenlopende partijen denken en welke  gemotiveerde wensen zij  over de stad hebben. Ook de visie op de stad wat betreft  de beleving door de jeugd en door senioren behoorden tot de een van de  gespreksthema’s.  Ook vroeg de gespreksleider Stephan Glerum  aan de mediamannen/vrouwen naar het beeld van de toekomst van de stad, nu en over 20 -25 jaar.

Op de uitnodiging van het team Stephan Glerum, Kirsten Willunat en Olivier Bruininck waren op de ruim 30 uitnodigingen slechts vier reacties gekomen: Lesha  Bosman van De Bossche Omroep,  Thieu Lensen  uitgever van het Magazine 073, Paul Kriele van bastionoranje.nl en Lieke Dols, trend researcher & creative strategist.

Opvallende opmerkingen waren onder meer het verschil tussen de visie en de beleving van de jeugd met die van de groep van 30-50-jarigen.  Tjieu Lensen maakte duidelijk dat de jeugd haar eigen belevingen en wensen kent. Die moet je niet willen sturen noch structureren. In dit opzicht dient de gemeente bij dat jeugdig ondernemerschap meer dienend en faciliterend te handelen en minder als regelaar op te treden. Maar als het om de woonbehoeften voor de jeugd gaat, daarin schiet de stad nog erg in tekort.

Zorg wel dat er voldoende woningen voor jongeren en de kunstwereld  [ateliers] komen anders gaan ze de stad uit ! En wat de toekomst van de stad betreft[positionering heet dat…], let op de armoede  in de maatschappij. Die moet tegen die tijd verholpen zijn. Daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor.  Ook het aspect duurzaam zal in de toekomst in de samenleving een nog belangrijker rol gaan spelen.

Er volgt binnenkort nog een uitvoerig verslag van deze sessies.  Dat is ook belangrijk voor de naderende coalitie, aldus gespreksleider Stephan Glerum.

Maar belangrijker zijn de kaders, aanbevelingen en keuzes die uit de gesprekken voortkomen, en  welke betekenis de resultaten van de gesprekken  zullen hebben.  Dat alles wordt in een notendop vervat. Met als doel Den Bosch nog meer tot een inclusieve stad te maken, aldus gesprekspartner Lesha Bosman.

Op 6 en 7 maart 2018 volgen nog twee inloopmiddagen in De Kleine Winst , van waaruit ook passanten en al degenen die zich daartoe geroepen voelen, worden bevraagd over de stad en haar toekomst.

 

Bericht van 20 februari 2018:Breed cultureel, communicatief, toeristisch en heemkundig spectrum bij 'Verhaal van de stad'
Vanmorgen, dinsdag 20 februari 2018 ,vond de eerste bijeenkomst* in De Kleine Winst plaats waar op initiatief van de gemeente [afdeling City Marketing] voor de stad representatieve personen, actief op het gebied van cultuur, evenementen, communicatie  & marketing, heemkunde en toerisme, deelnamen aan tafelgesprekken. Doel was om tot een verhaal* over de stad te komen.


Kirsten Willunat, Olivier Bruininck,  Stephan Glerum [Citymarketing van de gemeente] luisterden naar de visies en kanttekeningen van de deelnemende partijen en de daarop volgende, vaak bevestigende,  commentaren van hun 'collegae', zoals:  waar het in de stad aan ontbreekt, welke weg[-en] er meer ingeslagen dient te worden en waar meer op toegespitst  moet worden.

Voor de opzet naar dit verhaal, waarin iedereen zich dient te gaan herkennen, was Markt 29 ofwel ’De Kleine Winst’ gekozen. Dat  pand is tijdelijk tot huiskamer van de stad gebombardeerd.

Na de eerste settings met woordvoerders en/ of directeuren uit de communicatie, toerisme en culturewereld komt de volgende week een brede vertegenwoordiging van de - lokale - media aan de beurt. Zij  gaan zich er,  met hun visies, ook toe zetten hoe de stad zich zal gaan positioneren, zoals dat in marketingkringen heet.

Uit die reeks van gesprekken met de uiteenlopende doelgroepen gaat het organiserend Marketingteam  - kernteam ‘Positionering ’s-Hertogenbosch’ geheten, nog deze zomer nieuwe kaders vaststellen rond het toekomstbeeld van de stad. Gelet uiteraard op het bestaande beeld:  Bourgondisch, gastvrij, innovatief, modern en...met een cultuurhistorisch decor!

‘Het zal geen gemakkelijke opgave zijn,’ zo staat al in de uitnodiging te lezen..


*De gesprekken lopen door tot half maart 2018. Dan komt De Kleine Winst  toe aan haar nieuwe bestemming als Jeroen Boschhuis onder de paraplu van het Jheronimus Bosch Art Center. Terug naar boven