56-plus schoolwerk vormt alternatief voor Meesterbeurzen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-04-2018 | Gewijzigd op: 19-04-2018

Om de werkloosheid terug te dringen  werkt de gemeente samen met  opleidingsinstellingen,  ondernemers en uitkeringsgerechtigden. Een van de manieren is de Meesterbeurs, waarmee getracht wordt 50-plussers een kans te bieden op werk.

Omdat de Meesterbeurzen niet voldoende worden benut*,  er blijft geld liggen, is op verzoek van de raad een alternatief bedacht: De '56-plus schoolwerk'.

Via het ‘ 56-plus schoolwerk ‘ gaat de gemeente samenwerken met het onderwijs. Langdurig werklozen 56-plussers kunnen al dit jaar gedurende twee jaar met een betaalde baan werkervaring opdoen bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen.
De gemeente draagt € 70.000 [2018 en 2019] bij  en de scholen wordt gevraagd een gelijkwaardig bedrag van € 60.000 in te brengen. 
Daardoor verdubbelt het aantal fte’s van 2,5 naar 5.

*Onbenutte meesterbeurzen

De meesterbeurzen blijven onbenut, omdat die [met €150 per maand] te laag worden bevonden, deelnemers moeten zelf een plek regelen, 50-plussers hebben er geen affiniteit mee, ze zien het als stageplek voor jongeren en er valt weinig te kiezen door een gering aanbod van werkplekken.