Wethouder Jan Hoskam bij Jaarverslag 2017 vol optimisme

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-04-2018 | Gewijzigd op: 21-04-2018

Wethouder Jan Hoskam van Financiën & Economische Zaken kijkt in het gisteren verschenen jaarverslag 2017 terug op een positief jaar.

Wethouder van Financiën en Economische Zaken Jan Hoskam.

foto © paul kriele,  29 september 2017.
.........................................................Ten eerste blijkt dat al uit :
De afspraken uit het bestuursakkoord van 2015 zijn gerealiseerd en er is afscheid genomen van de recessie.

Concreter , noemt Hoskam als eerste dat er e een goede transitie heeft plaatsgevonden van de jeugdzorg en andere decentralisaties en dat het aantal overnachtingen met 1,2 % tov 2016 is gestegen. Dat is des te opvallender omdat toen [in Jeroen Boschjaar], dat aantal al met 15% steeg tov 2015.

Ook over de woningproductie, meer dan 1.000 en  het aantal arbeidsplaatsen, op 484 na, 100.000 is Hoskam uiteraard tevreden. Dat de werkloosheid is gedaald tot 5,5% van de beroepsbevolking, bezien van 2014 naar 2016, geeft ook voldoening.

Hoskam, die bij de presentatie werd geassisteerd door de directeur Financiën & Middelen Leo Nelis, zegt ook trots te zijn op de start van het nieuwe Rosmalense centrum, waarvan de bouw dit jaar is begonnen. [In 1992 begonnen de eerste gesprekken daarover …]. Ook de Bossche binnenstad krijgt een pluim: ‘Zij bloeit als nooit tevoren’.

Dan is er nog het positief resultaat van de jaarrekening met € 1,3 miljoen. 'Daarvan doen we het voorstel daarmee de algehele reserves terug te brengen tot het plafond.  Voorheen zat dat eronder en € 1,100.000 op te nemen in het structureringsfonds', zei Hoskam. 'Al met al heeft het nieuwe College komend najaar een degelijk en solide uitgangspunt. We zijn teruggekeerd op het punt van vóór de recessie.

Den Bosch richt zich nu, doordat ook de Rietvelden vol gaat zitten, op Heesch West dat met Oss wordt ontwikkeld. Daarvoor ligt het masterplan klaar.  De provincie staat nu ook helemaal achter die ontwikkeling,' aldus de wethouder. 'Dat betekent dat het traject bestemmingsplan procedure kan worden ingegaan'.Rietvelden zit nu vol. 

Het terrein op de Rietveleden,
langs de Zandzuigerstraat
waar een door Essent
gasgestookte centrale stond,
komt vrij als bedrijfsterrein.
Het werd gekocht
door WDP specialist in logistiek.

foto © paul kriele, 13 oktober 2016.
..........................................................Tweede brug in de Spoorzone

De raad krijgt binnenkort de plannen voor de ontwikkeling van het EKP-gebied en de doorontwikkeling van het station voorgelegd.  Dat houdt onder meer in een aan te leggen brug vanaf einde perron Noordzijde. Die brug  moet de route  naar de Brabanthallen verkorten.

Ook wil de gemeente bij het EKP-complex een P+R inrichten en dan de parkeerplaatsen aan de  Magistratenlaan, aanleunend tegen het spooremplacement opheffen. Daarvoor krijgt de gemeente ook bij ProRail de handen op elkaar. Ook denkt zij bij het EKP een overstap voor fietsen te kunnen inrichten.

-Links: Op einde perron Noordzijde
is een brug vanaf dat perron naar
de Parllelweg gepland tbv voetgangers Brabanthallen.

-Boven: Met instemming van ProRail kan de
gemeente de parkeerstrookl langszij de Magistratenlaan opheffen en deze verplaatsen naar het EKP-terrein.


foto's © paul kriele,
13 september 2012 en14 april 2013[boven] De stad is met het Kanaalpark [15 hectare], de Diezemonding  [ 47 hectare]  en de Dungense Polder [10 hectare natuur]  ook nog eens 72 hectare groener geworden.  Terug naar boven