Opstapje naar lid sportclub voor kansarme jeugd

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2009 | Gewijzigd op: 14-05-2009
   
Wouter Vogel, directeur BLC, spreekt namens de voetbalverenigingen over de opzet, de aanpak en het doel van deze Bossche competitie [Bossche Battle] zowel aangaande sport, als muziek en dans. Vogel is de initiatiefnemer van dit Battle-project. Achtereenvolgens tekenen wethouder Geert Snijders, links Marjo Kempers [Muzerije], Corine Oprel van het Servicepunt  Sport en Bewegen [midden staand] en rechts Harry Crielaars [directeur Divers] het convenant voor de Bossche Battle.
foto's © paul kriele, 13 mei 2009.

Een 'Bossche Battle' als finale van een reeks van activiteiten voor de kansarme jeugd [5-18 jr.] uit vijf achterstandswijken.
De gemeente wil 600 kinderen van huishoudens, waar het inkomen zodanig laag is, dat de jeugd geen contributies kan betalen of bij de Muzerije niet kan deelnemen aan cursussen of andere activiteiten, laten deelnemen aan wat als Bossche Battle wordt  aangeduid. Dat is in het kort de opzet van de gemeente afdeling Sport en Bewegen, die dat samen met Divers het onderwijs en de Muzerije en een serie sportclubs deze wijk competitie nog deze zomer gaat opzetten.

Wouter Vogel, voorzitter van de voetbalvereniging BLC, sprak namens die voetbalclubs, hoewel het niet alleen om voetbal of, basketbal gaat, maar ook om bijv. het opzetten van een musical, of hip hop-, of streetdancewedstrijden.

De gemeente heeft als speerpunt armoedbestrijding. De Bossche Battle [competitie] is een voorbeeld om kansarme jongeren uit 5 wijken gedurende 1 jaar [elke week 1 uur] de kans te geven aan sport, spel, dans of muziek te gaan doen.  Daarbij worden professionals [trainers of coaches en docenten] aangesteld die hen daarbij gaan begeleiden en ook de inzet van vrijwilligers en ouders is onontkoombaar. 
De wijken die bij deze opzet meedoen zijn: de Kruiskamp, Schutskamp, de Bartjes, Eikendonk, Hambaken en Boschveld.

een Bossche Battle
De bedoeling is dat vanaf het nieuwe schooljaar in die respectievelijke 5 wijken teams op gebied van sport , muziek en/of dans worden opgezet, teamleiders worden gekozen en vrijwilligers worden aangesproken om vanuit hun wijk met een sport of andere activiteit te starten. Uiteindelijk loopt dit uit op een competitie die eindigt in een finale, die zich volgend jaar augustus afspeelt op -waarschijnlijk - de Markt.
Het project richt zich op 600 kansarme kinderen van wie de gemeente hoopt dat er uiteindelijk 50 doorstromen naar een vereniging.
Voor de opzet 'Bossche Battle' werd vanmiddag -woensdag 13 mei 2009 - door de gemeente [wethouder Geert Snijders], de Muzerije  [Marjo Kempers, docent beeldende kunst] en Divers [directeur Harry Crielaars] en Corine Oprel [Servicepunt Sport en Bewegen] een convenant getekend.

Terug naar boven