Gemeente zet de komende vier jaar in op veiligheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2018 | Gewijzigd op: 08-11-2018


In het nieuw vast te stellen Veiligheidsplan [om de vier jaar te vernieuwen] van de gemeente staat dat extra ingezet gaat worden op veiligheid in buurten/ wijken.  Maar ook veilig uitgaan en veiligheid bij evenementen, problematische jeugd-en jeugdgroepen en ondermijnende criminaliteit. Het nieuwe plan wordt  op 11 december 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Burgemeester Jack Mikkers.
met onder meer de portefeuille Openbare Orde.

 
foto © paul kriele, 11 oktober 2017.
........................................................................................................
 

Burgemeester Jack Mikkers zegt daarbij: 'Dat burgers, ondernemers en instellingen ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren waar het gaat om een veilige stad. We streven er naar dat in 2022 's-Hertogenbosch veiliger is en veiliger voelt'. 

We zetten in op het verbeteren van een aantal thema's : overlast van personen met verward gedrag, problematische huishoudens, jeugdoverlast en er komt een aanpak per wijk. Voor elke wijk stellen we een veiligheidsagenda op en maken we momentopnames van de wijken, een zgn. 'wijkfoto.'