Bierfiets verboden, maar alleen nog met caraval

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2019 | Gewijzigd op: 17-02-2019
Met carnaval, vanaf vrijdag [1-3-2019] ervoor en  t/m dinsdag [7-3-2019] erna worden in de binnenstad de zgn. bierwagens verboden. Daarmee is er nog geen algeheel verbod op die vaak door studenten bezette bierwagens, hoewel in november 2018 dat werd aangekondigd [zie bericht hieronder..]

In het recentelijk ingevoerde  verbod staat: 'hinderlijk gedrag en/of geluidsoverlast als gevolg van baldadigehid, openbare dronkenschap, wildplassen en geschreeuw afkomstig van personen op een groepsfiets, die ook voor verkeershinder kan zorgen door de trage voortbeweging en de forse omvang.
Aanleiding is carnaval  wanneer toch al de openbare orde onder druk staat en dan juist horeca-exploitanten van elders groepsfietsen weren en de jeugd op zoek gaat naar locaties waar dit nog wel is toegestaan.'

Bericht van 8 november 2018. Den Bosch gaat  luidruchtige bierwagens verbieden...
Net zoals Amsterdam gaat ook Den Bosch de bierfiets met luidruchtige en vaak aangeschoten jongelui in de binnenstad verbieden.Dat verbod berust op klachten over, resp. overlast [herrie engezang],dronkenschap, baldadigheid en wildplassen. 
 
  Zuidwal
Een bekend gezicht vaak zomers
op vrijdag of zaterdag met deze bierfiets vol luidruchtige jongelui.foto © paul kriele, 15 september
2018.
......................................................... 

Met name in smalle straten vindt B&W deze bierfiets ontoelaatbaar. Het verbod volgt ook doordat er steeds meer steden zijn die de fiets vebieden zodat straks Den Bosch door het waterbedeffect, met dit soort overlast zit opgescheept.
De burgemeester kan bijv. voor een bepaalde tijd of ook voor bepaalden stadsdelen aan de groepsfiets dat verbod opleggen.