Ook Den Bosch gaat bierfiets in centrum verbieden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-11-2018 | Gewijzigd op: 08-11-2018
Net zoals Amsterdam gaat ook Den Bosch de bierfiets met luidruchtige en vaak aangeschoten jongelui in de binnenstad verbieden.Dat verbod berust op klachten over, resp. overlast [herrie engezang],dronkenschap, baldadigheid en wildplassen. 

  Zuidwal
Een bekend gezicht vaak zomers
op vrijdag of zaterdag met deze bierfiets vol luidruchtige jongelui.foto © paul kriele, 15 september
2018.
......................................................... 

Met name in smalle straten vindt B&W deze bierfiets ontoelaatbaar. Het verbod volgt ook doordat er steeds meer steden zijn die de fiets vebieden zodat straks Den Bosch door het waterbedeffect, met dit soort overlast zit opgescheept.
De burgemeester kan bijv. voor een bepaalde tijd of ook voor bepaalden stadsdelen aan de groepsfiets dat verbod opleggen.