Terughoudende opstelling gemeente jegens camera's

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2018 | Gewijzigd op: 26-11-2018
De gemeente blijft zich terughoudend opstellen jegens camera's in de openbare ruimte. Zij zal ze alleen inzetten tijdens horecaweekeinden, grote evenementen en bij demonstraties. Dat meldt de gemeente aan de raad en verwijst daarin naar eerder afspraken [brief dd.11062018] over cameratoezicht.

 
Kruisstraat- Snellestraat

Voorbeeld van 
cameratoezicht in de binnenstad.foto © paul kriele, 4 maart 2011.
........................................................... 

Ook verwijst ze naar 'de algemene kaders van het cameratoezicht '[dd. 21092016]  die de raad vaststelde in ‘Kaders cameratoezicht in de openbare ruimte’.  Behalve de kaders werden ook de doelen beschreven:
Doelen:  Ongewenste situaties voorkomen (overlast/ crowdmanagement)
-Vergroten van de heterdaadkracht (sturing toezichthouders)
-Monitoring (waar gebeurt wat)
-Waarheidsvinding (vergroten van de pakkans)
-Subjectieve veiligheid (verbeteren van het veiligheidsgevoel)

Omdat Mikkers beloofde [brief. dd 28062018] terug te komen op de mogelijkheden om camera’s continu uit te kijken, heeft de gemeente nu haar standpunt geacualiseerd. Volgens ‘Uitgangspunten toezicht en handhaving fysieke leefomgeving’ is er geen aanleiding het huidige beleid ten aanzien van het cameratoezicht te wijzigen. Cameratoezicht is en blijft een ultimum remedium.