Convenant scholen, GGD en politie rond veiligheid op scholen getekend

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-12-2018 | Gewijzigd op: 07-12-2018
 Donderdag 6 december 2018 werd in het Bestuurscentrum door vertegenwoordigers van Gemeente, politie, scholen voor Voortgezet Onderwijs, GGD en Buro HALT een convenant voor veiliheid op scholen getekend. Voor Nederland is dit een unieke overeenkomst die getekend wordt.

Wethouder Ufuk Kâhya sprak in zijn welkom dat hij de portefeuilles Onderwijs en Jeugd heeft, maar ook Talentontwikkeling.'.. En om je talent te kunnen ontwikkelen moet je dat kunnen doen in een veilige woon -en studieomgeving. Je veilig voelen is erg belangrijk. Daarom ben ik blij dat alle partijen vandaag hier aanwezig zijn. We doen dit om de vier jaar als herbezinning op de situatie in de samenleving,' aldus Kâhya. die specifiek de social media noemde .'Het is goed dat deze tijd goed verankerd wordt.'
Met name sociale media en pesten zijn nieuwe verschijnselen tov vier jaar geleden. 

De groepsfoto na de
ondertekening met o.a.
vooraan politie chef Gé Bouwhuis, rector  van het Person College Alma van Bommel die ook
voorzitter is van het Directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs , wethouder Ufuk Kâyha en uiterst links René van Thiel  rector van de Sancta Maria Mavo.
Rechts naast Van Thiel 
Marlies Molenaar van Power Up.
In achterste rij uiterst links
de rector van het St.Janslyceum Jean Wiertz.


Vooraan 3e van links M.Verhoecks-Vorselaars van Buro HALT


foto © paul kriele, 6 decemebr 2018.

.........................................................

'Nu gebeurt die ondertekening om de vier jaar. Maar de tijden veranderen. Op dit moment spelen weer andere factoren een rol dan in 2014,' sprak de rector van het Pierson College Alma van Bommel. De rector, die voorzitter is van het Directeurenoverleg Voortgezet Onderwijs, onderstreepte dat deze ondertekening heel bijzonder is omdat we bezig zijn met preventief werk ihkv veiligheid voor onze schooljeugd en de ouders, monitoring van veiligheid, en nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen en sessies over [on-] veiligheid te organiseren. Dat maakt het dus zo bijzonder.'

-Links: De partijen bezig met de ondertekening.

-Boven: Toespraak van Alma van
Bommel, rector van het Pierson College.


foto's © paul kriele, 6 december 2018.
.....................................................................................................


Terug naar boven