Diverse besluiten B&W nav moties gemeenteraad dd.13-11-2018

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-12-2018 | Gewijzigd op: 13-12-2018
 B&W deelt  haar besluiten mee nav diverse moties ingediend in de raadsvergadering van 13 november 2018 .
- B&W wil de kansen van citymarketing z.sp.m. benutten en daadkrachtig aan de slag gaan met een aansprekend en doelgericht citymarketingbeleid Plan komt in eerste kwartaal 2019 en uitvoering in tweede kwartaal 2019. Relevante partijen worden daarbij betrokken.
-B&W streeft met meerdere projecten ernaar  ouderen te verleiden hun grote [duurdere] woning te verruilen voor kleinere [huur-]woning
-meer ruimte en meer mogelijkheden bieden voor de urban scene met speciofieke aandacht voor de vernieuwende jongerencultuur
-in voorjaarsnota alsnog een variant voor de langzaam verkeersbrug [vanuit Muntel richting Gasthuiskwartier]  meenemen
-mogelijkheid openen voor bijverdienen in thuiszorg door inwoners in de bijstand
-oppakken verzoek  om tot een kinderburgemeester te komen inkl. functieomschrijving  en procedure
-aanmelden van Den Bosch als pilotgemeente registratie bijtincidenten
-het in kaar brengen van aantal en werkzaamheden beleggers in de gemeente
-verzoek om legacy van Roze Zaterdag te behouden. Bijvoorbeeld scholen uit te dagen een goed project te bedenken. Beste project te belonen met uitje voor de hele klas.
-snel onderzoek te doen naar mogelijkheid van snelle busverbinding Maaspoort -CS