Gemeente gaat huurlasten lage inkomens verkleinen

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2018 | Gewijzigd op: 19-12-2018
De gemeente heeft een pakket maatregelen in petto om de huurlasten voor mensen met lage inkomens of in armoede verkerend, te verkleinen. Het is een antwoord op het op 17 december 2017 door de raad aangenomen vooorstel 'Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij'.
De maatregelen die met het Huurdersplatform, de wooncorporaties en de energieleveranciers zijn bereikt:
-Door corporaties gematigd huurbeleid
-Lage gemeentelijke lasten
-Woonkostentoeslag via de Bijzondere Bijstand 
-Inzet woonlastencoach
-Vroegsignalering van beginnende huurachterstand. 

Hoewel er gemeenten zijn die een tijdelijke huurkorting toepassen is dat door  Autoriteit Wooncorporaties niet door de corporaties toegestaan. Maar een tijdelijke toeslag zou wel weer mogen.