Wethouder Roy Geers: snellere sociale woningbouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2019 | Gewijzigd op: 22-02-2019
De gemeente streeft samen met de woningscorporaties, ontwikkelaars en andere betrokken partijen naar een snellere sociale woningbouw, betere doorstroming en het bouwen van tijdelijke huurwoningen. Dat is samenvattend wat wethouder Roy Geers donderdagmorgen 21 februari 2019  aan de pers meedeelde.
'Er moet voor iedereen betere kansen zijn op betaalbare en passende woningen, aldus Geers, die verwees naar het landelijke beeld van stijgende bouwkosten en een dalend aantal verleende bouwvergunningen. Dat zet de  woningbouw onder druk en daar dienen we tegenwicht aan te geven,' sprak Geers.
De gemeente gaat meehelpen aan een hogere woningbouwproductie door initiatieven maximaal te ondersteunen. Zo zet de gemeente in op het versnellen van de sociale woningbouw, door minder woningen te verkopen, sloop uit te stellen en procedures te versnellen. Uitstel van sloop wordt onder meer overwogen van de vier flats in de uiterste hoek van de Gestelse buurt [Oostelijk van de Guido Gezellelaan] en de flats aan de Copernicuslaan Westzijde.