Den Bosch koploper in - bijgesteld - waterplan

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2009 | Gewijzigd op: 28-05-2009
De vier afgevaardigden van resp. Waterschap de Dommel[Edwin Verhees, directeur Björn Hoogwout van Brabant Water, mevrouw Francien van de Ven-van Lee  van het Waterschap Aa en Maas en wethouder Jetty Eugster die samenwerken in een waterplan, dat schoner, veiliger en meer recreatief /'mooier' water beoogt.

foto's © paul kriele, 27 mei 2009.

Met vieren,  te weten Gemeente, Waterschap de Dommel, waterschap Aa en Maas en Brabant Water stelden voor de stad een nieuw waterplan ‘Water is van grootbelang’ op. Dat gaat als basis dienen voor alle waterwerkzaamheden tot 2015.
Aanleiding om het 1e plan van 2002 [‘Water is de drijvende kracht’] te verversen zijn: de veranderingen, zoals de klimaatverandering, duurzaam energieverbruik en nieuwe wetten en regels. ‘Dat laatste mag voor ons geen last zijn,' aldus wethouder Jetty Eugster, 'maar moet kansen bieden om  water  bijv. veiliger te maken, zodat overstromingen als in 1995 voorkomen kunnen worden.’
Elke partij vertelde vanmorgen in het Bestuurscentrum, via zijn/haar woordvoerder, welke ambities er voor de komende jaren liggen.

Centraal in de gezamenlijke aanpak voor schoner, veiliger water [gebieden] en recreatief/mooi water staat de gebiedsgerichte aanpak die aansluit bij de stedenbouw en de wateraspecten. Dat wijkgericht gaat bijv. op bij de energiezuiniger aanpak [Koud –en warmteopslag] in de wijken of bij grote projecten [GZG-terrein en het nieuwe JB-ziekenhuis]. Ook noemde de bestuurder van het Waterschap Aa en Maas Francien van de Ven-van Lee de rioolzuiveringsinstallatie bij Treurenburg als een vorm van samenwerking.

Directeur Björn Hoogwout van Brabant Water stipte de veiligheid [voorkomen van overstromingen] en gezondheid [tegengaan van vetzucht/dikke mensen] aan als speerpunten uit het beleid. In de toekomst wordt bij de aanpak ook de burger meer betrokken bijv. als het gaat om zijn/haar invloed op huishoudelijk niveau te vergroten, aldus Hoogwout.
Op de vraag naar concrete zaken bracht wethouder Eugster de nieuwbouw van het Jeroen Boschziekenhuis en straks het project GZG –terrein in beeld zijn voor wat betreft schoonwater. Er zijn al ziekenhuizen waar medicijnen uit het afvalwater gescheiden wordt voordat het via het riool naar de zuiveringsinstallatie gaat. Dat werkt kostenbesparend.
Tegelijk met de herstructurering van Deuteren loopt de aanleg van een eigen stadspark met recreatief en veilig water. Het project De Stadsdommel is een voorbeeld van recreatief en natuurrijk water, waar ook het waterbergbezinkbassin is aangelegd zodat de riolen bij heftige regenbuien niet overlopen. Hier werkt de gemeente samen met waterschap de Dommel [Eric Verhees].
Bij het opknappen van de oude woonwijken De Vliert werd en in Hintham-Zuid wordt het hemelwater afgekoppeld van het rioolwater. Dat gebeurt om de rioolwaterzuivering bij Treurenburg, die mogelijk vernieuwd gaat worden, niet te overbelasten.
‘Er zijn nog plannen en projecten genoeg,’ aldus Francien van de Ven [Aa en Maas]. ‘Die vele miljoenen kosten. 29 gemeenten in Brabant hebben een waterplan ingediend.’
In juli 2009 buigt de Bossche raad zich over dit Waterplan 2e fase.Terug naar boven