Via wijkscans bepalen over vuurwerkoverlast en vuurwerkzones

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-03-2019 | Gewijzigd op: 27-03-2019
Zeven fracties vroegen bij motie dd. 27022019 om maatregelen over vuurwerk en vuurwerkoverlast en of er vuurwerkzones zijn in te stellen?
B&W antwoordt dat dit jaar in twee wijken gestart wordt met wijkscans, waarbij met bewoners over  de veiligheid  in hun woonomgeving wordt gesproken. Dat leidt tot het opstellen van een veiligheidsagenda voor die betreffende omgeving. Ook is in dat kader vuurwerkoverlast een onderwerp van gesprek. Daarbij wordt bekeken of vrijwillige vuurwerkzones kansrijk zijn.
Lopende het proces 'wijkscans' is niet zeker dat  vuurwerkoverlast  in alle wijken al dit jaar aan bod komt.