Raadsvoorstel tegengaan van ondermijnende criminaliteit

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2019 | Gewijzigd op: 29-03-2019
B&W legt de gemeenteraad een voorstel voor om -in het kort- ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Als dat voorstel tot een '' Vergunningen plicht' wordt aangenomen leidt dat  tot een aanpassing van de APV [politie verordening] en kunnen criminelen die bijv geld witwassen, worden aangepakt. Wanneer een ondernemer een vergunning* aan vraagt kan de gemeente via de Bibob de integriteit van komende ondernemers die bijv. een bouwvergunning aanvragen, of een [horeca-] zaak willen starten, onderzoeken. 
......
Zoals bekend baart de ondermijnende criminaliteit de  Brabantse politie grote zorgen: Onaantastbaar dat criminelen de dienst uit maken. Dat is onaanvaardbaar en een bedreiging voor de democratische rechtstaat. Dat staat onder meer te  lezen in een bij het raadsvoorstel gevoegde notitie.  

Burgemeester Jack Mikkers, is  een van de Brabantse burgemeesters die het voorstel van het Regiobureau Integrale Veiligheid ontvangt. De burgemeester zendt het op verzoek van de Commissie Bestuur [dd.21 maart 2019] de raadsleden toe.

*Het betreft expliciet het voorstel om een stelsel van vergunningen te doen instellen voor specifieke branches, gebieden en gebouwen ten behoeve van het tegengaan van onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat.
Omdat criminelen steeds nieuwe technieken en manieren vinden om hun illegaal verkregen winsten wit te wassen wil de overheid snel en effectief kunnen reageren op hun acties en hun samenwerkingsverbanden.
Wanneer de raad akkoord gaat met het wettelijk maken van dit vergunningenstelsel, kan de politie snel ingrijpen om een branche, gebied en/of gebouw, waar zich  die criminaliteit voor doet weer ‘schoon ‘te maken.
Een duidelijk voorbeeld van deze vorm van criminaliteit was onder meer  het autoverhuurbedrijf in Tilburg dat een schakel bleek in een witwascircuit.