Voortaan voor kinderen ook - maar meer dan jaarlijks- een lintje

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-04-2019 | Gewijzigd op: 05-04-2019
Kinderen kunnen binnenkort rekenen op een eervolle erkenning, een lintje. Dat geldt al voor volwassenen, voor wie eens per jaar de dag van de koninklijke onderscheidingen is ingesteld. Naar wens van burgemeester Jack Mikkers boog vanmorgen 5 april 2019 het Kinderparlement over dat idee. Kinderen  die op een speciale manier iets verdienstelijk  hebben verricht naar bij. ouderen of eenzamen, of een dier in nood hebben geholpen, kunnen structureel in aanmerking komen voor dat lintje. 
Uit het Kinderparlement is een commissie 'Kinderlintje' gevormd die de procedure en regels gaat bedenken en  uitwerken en aan de gemeente gaat voorleggen.  Op 20 november 2019, de 'Dag van het Kind', zou dan de eerste keer zijn dat zo'n lintje wordt toegekend. 
Zie ook artikel Kinderparlement dd. 5 april 2019.