Gemeente gaat aantal laaggeletterden aanpakken

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2019 | Gewijzigd op: 23-05-2019
's-Hertogenbosch gaat samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Noord-Oost Brabant het aantal laaggeletterdheid aanpakken. Het is een stap om mensen te helpen mee te (blijven) doen in de samenleving.
'In die regio zijn veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Of ze vinden het werken met een computer of mobiele telefoon lastig. Daardoor ervaren zij vaak moeite om werk te vinden of te houden. Met alle gevolgen van dien. Dat willen we voorkomen,' aldus wethouder Hui van Olden. ' Er is een nieuw regionaal educatieplan opgesteld: “Meedoen begint bij de basis” '.
Wethouder voor onder meer
Sociale Zaken Huib van Olden.

.......................................................................

Verschillende cursussen  
Samen met bedrijven en organisaties krijgen mensen de kans verschillende cursussen te volgen. Het  aanbod daarvan is divers omdat  de  mogelijke deelnemers uiteenlopende behoeften hebben. Wat voor de een werkt, is voor de ander geen goed idee. Het plan is voor mensen die 18 jaar of ouder zijn.
Van Olden: 'Ons streven is dat over drie jaar veel meer inwoners beter kunnen lezen, schrijven en omgaan met de computer. En daardoor makkelijker mee komen op de arbeidsmarkt.'