B&W antwoordt op moties Aquathermie en Blauwe zone

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2019 | Gewijzigd op: 30-05-2019
In de Transitievisie warmte gaat B&W de mogelijkheden die de Bossche plassen bieden voor toepassing aquathermie verder uitwerken. Dat is het antwoord op in de raad van 7 mei 2019 aangenomen moties.
Dat uitwerken gebeurt met de stakeholders en dus ook de Waters happen. Uiterlijk voor eind 202,1 volgens de afspraak binnen de VNG, dient elke gemeente een Transitievisie te hebben opgesteld. Dus vóór eind 2021 krijgt de raad die viesie voorgelegd.
Opheffen Blauwe zone
Nagnoeg alle fracties dienden een motie in om bij de digitalisering op zes pklekken, waar een  Blauwe zone [ voor kort parkeren geldt], te ontzien.
muv Helftheuvel]. Zij vragen B&W naast het handhaven van de parkeerschijf passende varianten te onderzoeken.
Maar B&W antwoorden dat parkeerregulering -hoe dan ook- een wezenlijk onderdeel is van onze ambitie ihkv duurzame  mobiliteit. Daarmee willen  wij dan ook de bereikbaarheid en de leefbaarheid in woonwijken bevorderen. [wonen, werken en winkelen] moeten voor allen bereikbaar blijven en daarom lang aarpkeerders weren.