Raadsvoorstel eindelijk inhoudelijk over Citymarketingorganisatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2019 | Gewijzigd op: 14-06-2019

Op 2 juli 2019 beraadt de gemeenteraad zich over  het raadsvoorstel City Marketing dat B&W in haar vergadering van 29 mei 2019 heeft bekrachtigd. Naast wat hieronder al staat vermeld is ook nieuw dat rond de uitvoering van het Bossche Citymarketingplan een externe organisatie met de voorlopige naam  'Den Bosch Partners', wordt opgericht. Het raadsvoorsel is eindelijk meer concreet en duidelijk van inhoud. 

B&W richten zich op een model met twee thema's ipv drie, maar nog wel als fundament [de oude slogan]: 'De meest Gastvrije stad van Nederland'. De twee thema's zijn:  Cultuurstad van het Zuiden en Toonaangevende Datastad.
Ook nieuw is dat er per 1 augustus 2019 een kwartiermaker wordt aangesteld die voor de uitvoering van de thema's  zorg draagt. Dat staat allemaal in het raadsvoorstel te lezen.
Opvallend is dat Den Bosch [ andersom dan wat voorheen over gastvrijheid e.d. werd ingeschat] nu zelf  Eindhoven copieert.  Daar steunen financieel de stadsondernemers en het bedrijfsleven de opzet van City Marketing. Daar is, zoals Den Bosch nu pas doet, de opzet en uitvoering van het City Marketingmodel aan een externe organisatie  overgelaten. In dat proces struikelde Den Bosch juist door traagheid, slechte nota's , regels, inspraak e.d., waardoor het hier geen stap opschoot. Het raadsvoorstel zegt daar zelf heel bescheiden over: de stad steekt er op gebied van City Marketing niet boven uit  [..]. Die organisatie heeft als een van de hoofdopgaven: een duurzaam en neutraal businessplan opstellen.

Nog opvallender is dat de kop van het Bossche raadsvoorstel nagenoeg indentiek is aan de nota waarmee Eindhoven haar City Marketingpan 'Eindhoven365' uit draagt:  'Wie durft te kiezen wordt gekozen'. En het raadsvoorstel van Den Bosch heeft als kop: 'City Marketing: Wie kiest wordt gekozen'.
Er valt nog veel over te zeggen.  Maar dat moeten straks de raadsleden samen maar bekokstoven. Het wordt overigens tijd dat er niet langer over de Bossche City Marketing wordt gesoebat,  maar dat het plan dat nu op tafel ligt  daadwerkelijk wordt uitgevoerd. We lopen al achter.

Eindelijk concrete aanpak  City Marketingplan' bericht van 4 juni 2019

Het gaat met horten en stoten. Intussen, in het vooruitzicht van een vernieuwd raadsstuk 'City Marketing' in juli 2019, heeft B&W  een bericht [dd. 3 juni 2019] over City Marketing uitgegeven met als meest markant punt, dat er een externe marketingorganisatie wordt opgericht. Van de ene kan erg positief, want het schortte aan een vooruitstrevend en inhoudelijk plan/beleid waardoor er  niks van de grond kwam. 
Jammer, want nu duurt het toch weer minstens een jaar voordat dat hele gedoe City Marketing met iets concreets op tafel ligt. 
Waar gaat Den Bosch nu op inzetten? Den Bosch een  'Tooaangevende Datastad'. Daar moet die nieuwe organisatie  'Den Bosch Partners' geheten, handen en voeten aan gaan geven. 

 

Terug naar boven