Gemeente: Aardgasvrije woning voor iedereen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2019 | Gewijzigd op: 28-06-2019
De gemeente streeft er naar het aardgasvrij maken van de stad [ultimo 2050] voor elke bewoner, ook die met financiële of andere problemen te kampen hebben, te betrekken bij het overgaan naar een aardgas vrije woning. en over te stappen naar andere maniren van verwarmen en koken. 
 .............

Een van die noodzakleijke aspecten is huizen stevig te isoleren en duurzame energie te gaan gebruiken. Dat moet mogelijk zijn voor iedere bewoner: ook degenen die minder te besteden hebben.
Daarom starten we het project ‘Aardgasvrij voor iedereen’. Het project richt zich in eerste instantie op mensen in Hintham, Sparrenburg, Zuid, Buitenpepers en ’t Zand *zie bericht hieronder
Wethouder Mike van der Geld: “In deze buurten gaan we uitzoeken hoe juist mensen die weinig te besteden hebben ook kunnen meedoen. In gesprek met de bewoners willen we erachter komen wat hun motieven en belemmeringen zijn en samen werken aan oplossingen. De kennis die we hier opdoen gebruiken we bij de aanpak van de energietransitie in de hele gemeente”.

Tussen wal en schip
Het project richt zich in eerste instantie op mensen met een lager inkomen in het bezit van een koopwoning. Deze woningen zijn relatief vaak slecht geïsoleerd, waardoor er nog veel energie te besparen is. Waar verhuurders dit vaak voor hun huurders regelen, vallen de huiseigenaren met een lager inkomen tussen wal en schip. Zij kunnen de kosten voor huisisolatie of zonnepanelen niet dragen en komen niet in aanmerking voor een lening.
Hoe we hen in de toekomst bij kunnen helpen om toch maatregelen te nemen, onderzoeken we. Begin 2020 moet dit duidelijk zijn. Mogelijk breidt het project dan ook uit naar andere doelgroepen zoals huurders.
Provinciale pilot
et project ‘Aardgasvrij voor iedereen’ van gemeente ‘s-Hertogenbosch is onderdeel van de provinciale pilot ‘Energie voor Iedereen’. In deze pilot delen vier gemeenten kennis en ervaringen rond het thema betaalbaarheid van de energietransitie. Naast ’s-Hertogenbosch doen gemeenten Tilburg, Bernheze en Breda mee. De provincie Noord-Brabant ondersteunt dit met een financiële bijdrage en begeleiding gedurende het proces.


Bericht van 6 juni 2019 Gemeente gaat over naar aardgas vrije wijken
De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom stoppen we langzaam, net als in de rest van Nederland, met het gebruik van aardgas. 
Dat gebeurt  niet in één keer en ook niet in alle buurten tegelijk.  Er zijn vijf buurten uitgekozen, waar [samen met de bewoners] de eerste stappen worden gezet. Het jaar 2050 lijkt nog ver weg. Toch gaan we nu al op zoek naar andere keuzes voor aardgas

De eerste gasvrije wijken
De wijken die het eerst aan de beurt komen:  Sparrenburg, Hintham-zuid, ’t Zand, Zuid en De Buitenpepers.
 
Kaart van de stad met de eerste vijf, vrij van aardgas te maken, wijken: Sparrenburg rechts boven], Hintham-zuid [middenin],
’t Zand [links], Zuid [onder] en De Buitenpepers [links boven het midden].

............................................
 


Wethouder Van de Geld: “Aan de hand van de ervaringen in deze vijf buurten kunnen we een aanpak neerzetten die we kunnen toepassen op de rest van de 107 buurten in onze gemeente.” Vrijwillig De eerste stap is dat we samen met bewoners en andere betrokkenen zoals woningcorporaties voor de vijf buurten een plan van aanpak maken. Hierin komen andere keuzes voor aardgas te staan, de kosten, en acties die nu al uitgevoerd kunnen worden. Van de Geld benadrukt dat deelname geheel vrijwillig is: “Voorlopig blijft aardgas gewoon beschikbaar. Het kan wel slim zijn om je nu al voor te bereiden, bijvoorbeeld door je te laten adviseren over de mogelijkheden om het gasverbruik terug te dringen. Of met je buren in gesprek te gaan over oplossingen.” Vragen Woont u in één van de vijf buurten? Dan hebt u een brief ontvangen. Hierin staat wat het voor u betekent dat uw buurt is gekozen en waar u terecht kunt met vragen. 
Op  www.s-hertogenbosch.nl/aardgasvrij staat waar u terecht kunt voor advies voor uw woning. Ook staan hier de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Terug naar boven