Citymarketing stap voor stap dichterbij

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2019 | Gewijzigd op: 14-06-2019

B&W heeft nav technische vragen van de PvdA een nadere uitleg gegeven over met name het uitgevoerde benchmark en de partners, anders gezegd een buiten de gemeente staande organisatie. Maar qua kosten valt er nog weinig in te vullen. Dat wordt later aan de kwartiermaker overgelaten. Uitgegaan wordt van een budget structureel van € 100.000 per jaar. Maar daarnaast lopen er nog andere budgetten waarvan Citymarketing gebruik maakt. Elke stad heeft zijn eigen plan Citymarketing. Den Bosch is onder andere met Almere en Dordecht een Vereniging Citymarketing opgezet, de zgn. B5. Bij hun verkenning is een benchmark onder zeven* steden uitgevoerd, die net zoals Den Bosch onlangs besloot, een externe marketing organisatie. Die benchmark geeft inzicht geeft in elkaars aanpak.
Ook weer in de fase van de kwartiermaker zal duidelijk worden wat de precieze werkzaamheden worden passend bij Den Bosch Partners [de naam is nog slechts een werktitel].

>>Zie ook voorgaand [dd. 6 juni 2019] artikel over een meer concrete invulling van het  Citymarketing plan .

*De zeven steden [o.a.ook Eindhoven, Tilburg en Maastricht] die min of meer op gebied van bourgondisch, het culturele karakter en aantal inwoners het Bossche plan als leidraad namen.