Aanpak toename overlast [buitenlandse] zwervers

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-07-2019 | Gewijzigd op: 11-07-2019
De gemeente gaat maatregelen treffen om de overlast van vaak buitenlandse zwervers/daklozen, die ook nog eens bier drinken en in de open lucht slapen, te doen verminderen. Met name op de Wilhelminabrug  en op het Mariabastion, langs de Westwal dat een bergbezinkbassin voor regenwater herbergt, en ook al op Bastion Oranje, vertoeven deze merendeels mannen, die veelal afkomstig zijn uit Roemenië en Bulgarije. Omdat ze er ook overdag slapen zet  de gemeente er verbodsbordjes neer, zodat op deze locaties door de politie en Stadstoezicht handhavend kan worden opgetreden.
 
Het Mariabastion langs de Westwal, is ook
een geliefde plek om er te zonnen en te piknikken,
maar ook zwervers hebben deze plek al ingenomen.

 
foto's © paul kriele, 14 april 2015 en 2 juni 2018 [rechts].
 


Wilhelminabrug is altijd al
eengeliefde plek geweest voor artistiekelingen en randjongeren.


foto © paul kriele, 8 juli 2019.
...................................................................

 

 
Slapende zwerver  bij boom op Bastion Oranje.

foto © paul kriele, 14 oktober 2017.
.................................................................................