In gesprek met de burgers: eerst overleg met de fracties.

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-08-2019 | Gewijzigd op: 31-08-2019
Burgemeester Mikkers heeft besloten om, voordat zijn idee de wijken in te gaan in gesprek met de burgers, dat eerst met de fractievoorzitters wordt overlegd hoe e.e.a. aan te pakken. Doel van die gesprekken was, zoals Mikkers dat op 15 augustus aankondigde, de visie van de burgers te vernemen hoe zij over de stad naar 2035 [850 jaar Den Bosch] denken
 In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag  27 augustus klonken er nogal wat reserves bij de fracties over de aanpak en het feitelijke doel. Paul Kagie van Leefbaar 's-Hertogenbosch stelde voor het bij wat kernthema's te houden, zoals woningbouw en binnenstad. Dat leidde bij Mikkers tot de uitspraak eerst over de aanpak en de opzet met hen te gaan praten. 

Bericht van 15 augustus 2019  Gemeente gaat de wijken in,  in gesprek met bewoners.
Burgemeester Jack Mikker, die toch al geen schroom heeft om met de gewone man te praten stuurt zijn ambtenaren erop uit om in de wijken met de bewoners te gaan praten. Het gaat de gemeente om wat er nu echt leeft en waar echt behoefte aan bestaat. Niet bij organisaties en instanties maar direct bij de bewoner. Er is al vaker geïnvesteerd in dat soort zaken met elk jaar bewonersenquêtes [op straat of via internet] maar nu is die aanpak gerichter waar het gaat over wat zij belangrijk vinden en hoe er over woon- en leef-en werkklimaat wordt gedacht. Maar ook is de vraag die de gemeente in dat onderzoek stelt: ‘Hoe kunt u zelf een bijdrage leveren en welke passende invulling bedenkt u hiervoor aan de gemeenteraad? En op welke manier blijven het College van B&W en de raad met de bewoners in gesprek? Dat staat allemaal beschreven in de discussienotitie ’s-Hertogenbosch Centraal - Agenda van, voor en door ’s-Hertogenbosch. Hopelijk verdwijnt de uitslag ervan niet, net als voorgaande keren, in een bureaulade van de ambtenaren.
 
Jack Mikkers die nu bij de gewone
man gaat vragen hoe hij denkt over
de toekomst van de stad en wat
zijn/ haar wensen zijn. En hoe we
met elkaar in contact kunnen blijven
.

foto © paul kriele, 11 oktober 2017. 

De idee van Mikkers werd woensdag 14 augustus 2019 op het dakterras van de parkeergarage Wolvenhoek gepresenteerd. De gemeenteraad gaat binnenkort nog over de discussienotitie beslissen.

Elk jaar, zoals ook in 2018, bleek uit een onderzoek bij 30.000 inwoners dat de Bosschenaar gelukkig [7,9%] Ook de woonomgeving kreeg ruim 7% en dat op Bourgondisch cultuur en de binnenstad accenten gelegd dient te worden. Van de evenementen staken toen de carnavalsoptocht en Jazz in Duketown en de Boulevard er boven uit. Meer dan de helft bleek geïnteresseerd te zijn in verdwenen erfgoed. 

Terug naar boven