Gemeente stelt geen vuurwerkverbod in

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2019 Ondanks een verzoek uit de commissie Bedrijvigheid om  het gebruik van vuurwerk bij evenementen te verbieden, gaat B&W daar niet op in. Het aantal evenementen waarbij vuurwerk wordt afgestoken is gering en bovendien is het vaak onderdeel van een traditie.
Het gaat bijv. om kermissen en taptoes. B&W noemt met name:  
Vuurwerk Demo Het Wielsem, Festival Brabanthallen [binnen], Supremacy Brabanthallen [binnen], feest bij Kasteel Meerwijk Gemaalweg [Bruiloft vuurwerkshow]. Nieuwe Kampen Vinkel, Kermis Rosmalen Parkweg, Electronic Family Autotron [buiten],  Foute Party Brabanthallen [binnen],   Taptoe Stadion  (in stadion),  Phoenix aan de Rekken Nuland,  Vuurwerk bij FC Den Bosch [in stadion], Kingsland Pettelaarse Schans, Masters of Hardcore Brabanthallen (binnen), Vuurwerk Demo Vogelplein. 
 
B&W voegt daar aan toe dat zijoog heeft voor de mogelijke negatieve effecten en daarom voornemens zijn om in de uitvoeringsregels een ontmoedigingsbeleid op dit punt op te nemen.