Voorbereiding nieuwe Cultuurnota / inspreekavond

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2019 | Gewijzigd op: 08-10-2019
De gemeente bereidt een nieuwe Cultuurnota voor. Herrijking heet dat, als gevolg van gemeentelijke ambities. Die 'herrijking' van het beleid gebeurt met inspraak op woensdag 9 oktober 2019 in Babel, aanvang  19.15 uur en via social media. .

Die ambities liggen vast in de kwalificatie die Den Bosch zich geeft met de term: Cultuurstad van het Zuiden.Met die vernieuwing willen B&W beter aansluiten op de huidige maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.
Na een evaluatie, discussies in de raad en uiteenlopende gesprekken met burgers en organisaties ligt er een voorstel voor de nieuwe nota.


Aanmelden voor de inspreekavond op woensdagavond 9 oktober 2019 /19.15 uur, waar wethouder Cultuur Mike van der Geld de belangrijkste beleidslijnen uiteen zal zetten. U heeft dan ook de mogelijkheid uw eerste reacties te delen. Aanmelden via 
Secretariaat-Strategie-Cultuur@s-hertogenbosch.nl
Ook na  9 oktober 2019 zijn reactie mogelijk:  tot en met 23 oktober 2019. Dat kan via: Secretariaat-Strategie-Cultuur@s-hertogenbosch.nl 
Daarna wordt de cultuurnota definitief door B&W vastgesteld  en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.