Start Campagne interviews met burgers voor visie op de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2019 | Gewijzigd op: 13-10-2019
Burgemeester Jack Mikkers
verrichtte zondagmorgen
13 oktober 2019 op de Hooge
Steenweg de aftrapvan een
campagne 's-Hertogenbosch
Centraal  om dmv geprekken
overal in de stad de visie, wensen
of klachten van burgers te peilen.

De wijken en kernen worden per opvallende witte camper bezocht.

foto © paul kriele, 13 oktober 2019.
.................................................................

Burgemeester Jack Mikkers heeft zondagmorgen 13 oktober2019 op de Hooge Steenweg, bij de opvallende camper, de aftrap gedaan van de campagne ’s-Hertogenbosch Centraal. Onder die noemer gaan 20 medewerkers uit diverse disciplines van de gemeente de komende weken de stad en de kernen in om er de wensen, klachten en visie van de Bossche inwoners te peilen. Dichtbij dus en niet in de raadszaal of op informatiebijeenkomst om zo een breed mogelijke inbreng te verkrijgen van ‘de doorsnee’ Bosschenaar wat zij met hun stad aan willen, waar hun wensen en opmerkingen liggen. Doel is met al die gegevens een- wat heet- toekomstverhaal over de stad te maken . De camper staat op uiteenlopende plekken in de stad, soms aangekondigd [ zie de site*] en vaak zo maar luk raak bij een winkelcentrum, een schoolplein, of bij het station. Naast die interviews worden er ook gerichte gesprekken gevoerd met uiteenlopende partijen in de stad.

Mikkers:’Via een data-analyse mbv het bureau Twijnstra Gudde worden die honderden gegevens van ,laat we zeggen 1000, mensen aan de gemeente voorgelegd. We hopen dat de raadsleden daaruit hun inspiratie halen voor een toekomstbeeld van de stad'.

Zie site van 's-Hertogenbosch Centraal 
of ook facebook: https://www.facebook.com/Gemeente.shertogenbosch/?fref=ts  of via twitter: Den Bosch Centraal