Concept klaar voor nieuw te ontwikkelen stadsdeel: de Stadsdelta

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2020 | Gewijzigd op: 06-06-2020
Onder de naam Stadsdelta is een ‘nieuw gebied op de Kop van ’t Zand en overreikend naar Orthenpooort in ontwikkeling. 
....................................
Dat gemengd stedelijk gebied wordt een mix van cultuur recreatie en wonen en werken. Bovendien kan, door de Diezebrug te verlagen [en te verplaatsen naar het Werfpad en aan de overkant nabij het World Skate Center], het gebied beter toegankelijk wordt en raakt de Citadel erbij betrokken. ‘Wijdser en dynamisch,’ zo meldt het persbericht, ‘uitnodigend voor ontmoetingen’. Op die manier is er nabij de Gamma ook ruimte voor een waterplein.
 Uiteraard wordt er ook gelet op de elementen natuur en klimaat. Daarbij gaat de Dieze een rol spelen. Al met al een gebied met een noordoever en een zuidoever, dat een afstand omvat van 2 kilometer, waarin verbindende routes komen voor fiets en voetganger. Zo lichtte wethouder Mike van der Geld vrijdagmorgen 5 juni 2020 in het Werkwarenhuis deze plannen toe.
Torenflats
Ook nieuw is het element woningen op de plek van de oudbouw in de Kop van ’t Zand waar nog commercieel beheer is van projectontwikkelaars en aan de overkant van de Dieze, in Orthenpoort, waar onder meer de Gamma, een bowlingxentrum en bedrijfshallen staan. Tezamen goed om er 1.300 woningen in diverse sectoren te plannen. Naast grond gebonden woningen is er voor de buurt van het EKP-gebouw [Parallelweg] en in Orthenpoort Zuid [nabij de spoorbrug] sprake van woonflats van 50-70 meter. Naast woningenbouw, is er ook voor 45.000m2 ruimte voor werk en cultuur voorzien. 
Door de Boschdijkstraat te  verleggen naar wat nu nog binnen het gebied van Tramkade is [achter de Verkadefabriek],ontstaat er tussen de Verkadefabriek en de Willem Twee een cultuurplein


Na 4 weken [vanaf 8 juni 2020]ter inzage liggend, spreekt de gemeenteraad zich in oktober 2020 uit over dit concept Gebiedsperspectief. Betrokken partijen bekijken daarna of haalbaar is wat dat ‘prespectief’ omvat.
Zie ook www/denbosch.nl/bossche-stadsdelta.

Bericht van 7 november 2019 Nieuw te onwikkelene stadsdeel 
Mike van der Geld presenteert nieuwe visie op Stadsdeel ’t Zand/Orthenpoort

.............................
Plattegrond behorend bij de visie op de herontwikkeling van ’t Zand en Orthenpoort als nieuwe Stadsdelta.

De gemeente, bij monde van wethouder Mike van der Geld [Openbare Ruimte en Leefomgeving] presenteerde woensdag 6 november 2019 aan de pers zijn visie rond ’t Zand /Orthenpoort als nieuw stadsdeel. Daarvoor wordt het begrip Stadsdelta ingevoerd omdat daar de Aa, de Dommel en de Dieze samenkomen en water in de aanpak een hoofdrol gaat spelen. Denk bijv. in relatie tot het aan te leggen Willemspark.
 

Centraal aan de Tramkade staat de
voormalige veevoedefabriek van Koudijs/DeHeus.

Rechts in de hoek Orthenpoort.
Links in de hoek Veemarktkwartier.
Links onder de Sintstratenbuurtfoto © paul kriele, 28 mei 2008.
..............................................................................................

Bouwstenen rond vernieuwd stadsdeel
-De bouwstenen in het gebied zijn onder meer leefbaarheid, met name voor voetgangers en fietsers in dit stadsdeel. Dat staat ook in relatie met de ontwikkeling van het stationsgebied. -Mobiliteit is ook zo’n bouwsteen en dan vaak in relatie tot gastvrijheid Het station vormt daarbij-als het om mobiliteit gaat- een hotspot.
-Andere bouwstenen zijn het vervangen van de Diezebrug door een platte brug [zoals de nieuwe Bartenbrug]. De brug zal meer westelijk komen te liggen, zodat de Citadel beter tot zijn recht komt. -De Stadsdelta moet ‘jong’ blijven ofwel door steeds in te spelen op veranderende wensen en ideeën. Daarom wordt bezien hoe de inrichting van het gebied innovatief en flexibele kan worden gehouden….
-Een bouwsteen dat deels aansluit met voorgaand punt: Het is de wens dat huurders in dit stadsdeel voortaan maar twee à drie jaar in hun huurwoning mogen blijven. Dat geeft dynamiek ! -Beide oevers van de Dieze, en ook de beide oost-en westzijde van de Diezebrug en van de spoorbrug worden met elkaar verbonden [connectiviteit, heet dat..].
Doel is een toegankelijk en gastvrij netwerk van ontmoetingplekken [ook uit de omliggende buurten] te creëren. 
 
.....
-Boven: Orthenpoort en Diezebrug die mogelijk
vervangen wordt door een verplaatste patte brug.
-Onder: Orthenpoort met Gamma, Moskee en
calamiteitendiensten. Links de spoorbrug.


foto's bij avond © paul kriele, 6 november 2019.
.....

Inspraak:  sessies, ontmoetingen, wandelingen en rondvaarten rond vernieuwd stadsdeel ’t Zand/Orthenpoort,

Er is een reeks van vernieuwende inspraakbijeenkomsten gepland. Nu al zijn er bijeenkomsten in het Werkwarenhuis aan de Tramkade, er worden binnenkort wandelingen gestart en men kan met een boottocht langs de markante punten in dit te ontwikkelen stadsdeel maken. Op markante punten die worden gepasseerd of worden aangedaan, wordt door deskundigen informatie gegeven.
De burgers worden betrokken bij meedenksessies bijv. over duurzaamheid en waterveiligheid in de stad en in de provincie.

Procesverloop/aanpak inspraak
De wethouder meldt dat het zeker tot 2025 duurt vooraleer er een eerste schop de grond in gaat. Zo loopt het experiment Tramkade nog tot 2025 door. ‘Maar,’ zo staat te lezen:’ We behouden de Tramkade als een gebied voor vernieuwende initiatieven die de positie van de stad als Datastad en Cultuurstad versterken’. Eerst gaat de gemeenteraad zich in het voorjaar van 2020 over deze visie buigen.
De Diezebrug, die mogelijk vervangen wordt door een
platte brug à la Bartenbrug, maar meer bedoeld als
schakel in de route tussen station en Noord
voor wandelaars  en fietsers.
Verlegging van de brug komt het zicht op
de Citadel ten goede. Maar de nieuwe brug 
past ook goed in de nog te realiseren 30 km route.

foto [ bij avond] © paul kriele, 6 november 2019.

...................................................................................................

Aftrap op zaterdag 23-11-2019
Intussen is er een reeks van inspraakontmoetingen gepland zoals het ‘Kort en Krachtigfestival’ dat op zaterdagmiddag 23 november 2019 tevens de aftrap inhoudt. Dan kan men op elke donderdag vanaf 23 november 2019 een gesprek aangaan over de nieuwe Stadsdelta met een van de deskundigen van het projectteam. Wat het gebied voor de stad kan betekenen wordt de komende periode bij de burgers gepeild. Hen wordt gevraagd welke kansen en ideeën men je ziet voor deze plek. Maar ook gezocht naar kennis, om samen te onderzoeken of de ambities hier te realiseren zijn. Zo wordt er ook een citizenlab opgezet om met elkaar uit te dokteren of en welke aspecten in dit project meegenomen dienen te worden en waarom.

Doel ontwikkeling nieuwe Stadsdelta: 
Wethouder Mike van der Geld: ‘Doel is om van dit stadsdeel een aantrekkelijke plek voor alle inwoners te maken. Met een mix van wonen, werken, cultuur en recreatie. Een dynamisch gebied dat 24/7 bruist.’ De ambities van het College van B&W staan op wwww.denbosch.nl.nl/projecten/spoorzone. Voor vragen mail naar: bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl

Aanpak Stadsdelta: een flinke opkalefater
Als dit allemaal lukt –maar de politiek in de stad al jaren kennende….-.. en met wat voorbehoud rond wat extreme/ hoog gegrepen ideeën, zoals kortere huurperiodes, dan kan het voor dit rommelige stadsdeel een flinke opkalefater betekenen. De wethouder zegt het niet, maar er zijn natuurlijk veel hobbels te nemen, neem alleen al de huizenbezitters, de krakers en de [vastgoed-] ondernemers/ projectontwikkelaars.
 
Wethouder Mike van der Geld en een van de twee projectleiders naast de niet aanwezige Johan van Heumen, Marjolen Pullens.

foto © paul krielel, 6 november 2019
...........................................................


Terug naar boven