Vanaf 2025 Slimme en duurzame bevoorrading van binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-11-2019 | Gewijzigd op: 07-11-2019
De gemeente gaat -als voornemen vastgelegd in het bestuurrakkoord- voor de binnenstad een slimme en duurzame bevoorrading doorvoeren. Dat wil zeggen  dat er bevoorradingswagens volgens een emissieloos bevoorradingssysteem gaan rijden. Dat leidt tot minder vracht- en bestelverkeer en (vervolgens) tot schoner (nul-emissie) vracht- en bestelverkeer. Dat is ook een appèl van het ministerie van Infrastructuur en Water dat het Klimaatakkoord volgt.  Daarin is vastgelegd dat 30 à 40 grootste gemeenten in 't land in 2025 een nul-emissie moeten hebben.
Concreet betekent dat in de binnenstad en omliggende wijken vanaf 2025 geen fossiel-aangedreven bestel- en vrachtauto’s meer mogen rijden.
Bij de doorvoering ervan -een landelijk logistiek eitem- wordt samengewerkt met de B5gemeenten
 
Arriva rijdt al bijna overal  met elektrische
bussen. Maar [bevoorradings-]vrachverkeer
rijdt nog op gas en /of benzine . 


foto © paul kriele, 20 juni 2006.
..............................................................................................
 

In de aanloop naar dat emissieloos vervoer gaat 'Den Bosch' het gesprek aan  met (lokale) ondernemers(verenigingen), bewoners, vervoerders, leveranciers en logistieke dienstverleners. De kick off hiervan vond afgelopen maandag 4 november 2019 met circa twintig aanwezigen plaats. Enerzijds hebben partijen behoefte aan duidelijkheid,  anderzijds vraagt men experimenteerruimte, zegt een woordvoerder.
De intentie is daar uitgesproken om acties, afspraken en samenwerkingsvorm vast te leggen in een lokale ‘green deal Zero Emissie Stadslogistiek’