Gemeente: extra inzet voor extra [tijdelijke] woningbouw

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2020 | Gewijzigd op: 21-02-2020
Met extra bouwlocaties en door het versnellen van de bouwprocedure en het etiket 'Urgentie'op bouwprojecten te plakken wil de gemeente ook 1.500 extra woningen kunnen realiseren. Er komen er extra 500 tijdelijke woningen bij.

De woningmarkt verkeert in een crisis. Er is geen doorstroming, jongeren en starters kunnen geen betaalbare woning krijgen en de verwachting is dat er een dip komt in de bouw van woningen. Daarom, zegt wethouder Roy Geers, gaat de gemeente de woningbouw extra stimuleren. Ook al verkeert Den Bosch qua woningbouw tot de koplopers van 't land, we moeten hard aan de slag de huidige productie te kunnen handhaven.

Tijdelijke woningen  
Doordat de bouw van tijdelijke woningen een positief effect heeft op de woonmarkt [kortere procedures en korte bouwtijd én goedkoper] zet de gemeente die lijn voort. Niet zelf maar door te faciliteren: In de komende drie jaar wil de stad minstens 500 tijdelijke woningen aan de voorraad toevoegen.
Naast de locaties bij stadion De Vliert en in de Meerendonk komen ook Belgeren in Maaspoort en de Noordoosthoek van de Groote Wielen in beeld
en wellicht kan daaraan ook de Fuik worden toegevoegd.
Extra huizen en extra bouwlocaties
Bovenop de plannen voor 5.000-6.000 woningen, die de gemeente, marktpartijen en woningcorporaties in voorbereiding hebben, zet de gemeete daar nog eens 1.500 huizen bovenop.
Bij de locaties Bossche Stadsdelta en bij station Oost  komt daar de locatie Van Herpensweide, waar WeenerXL vertrekt en de locaties van Jeroen Bosch College en Rodenborch College, die gaan nieuwbouwen, bij.

De gemeente legt voor de bouwers  de 'Rode loper' uit. door de bouwprocedure te versnellen en  door het label 'Urgentie' aan woningbouwprojecten te geven.