'Veiliger uitgaan' in pakket vastgelegd

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-06-2009 | Gewijzigd op: 19-06-2009
Vanmorgen vrijdag 19 juni 2009 werd in de oude raadzaal van het stadhuis het convenant getekend 'Veilig Uitgaan' . Aan deze afspraken,die maatregelen inhouden die genomen worden op gebied van uitgaan in de Bossche binnenstad, werken diverse partijen mee: Koninklijke Horeca [Den Bosch en Rosmalen], de brandweer, Justitie, gemeente en ook Basta.
Het gaat om maatregelen,  zoals onder meer veilig glasgebruik, deurbeleid en brandveilige interieurs en controle op hoeveelheid publiek in uitgaansgelegenheden. Ook het  'weekeindarrangement'  hoort daarbij. Onder die naam valt het oppakken van overtreders en het meteen maandag al voorgeleiden aan de officier van Justitie. InTilburg  loopt deze proef al als 'Weekeindje weg'.

De ondertekening van het convenant 'Veilig uitgaan' door vlnr: Joost Knopper van de brandweer. Knopper gaf aan, dat er sedert 'Volendam' intensiever in café's en bars wordt gecontroleerd op veilige interieurs [decoraties] en ook op het aantal toelaatbaar publiek. Voor scherp toezicht daarop pleitte burgemeester Rombouts nog eens expliciet.

Midden : Maartje Gorter van het Openbaar Ministerie die  vooral uit het convenant het 'Weekeindje weg' aangaf, dat in Den Bosch 'Weekeindarrangement' heet.
'Dat wil zggen dat binnen een weekeind overtreders worden opgepakt, onderzoek gebeurt en zij  al maandag  worden voorgeleid aan de Officier van Justitie.
Burgemeester Rombouts ondertekent het convenant, waarin maatregelen ter bevordering van een veilig uitgaan zijn vastgelegd, zoals portierstoezicht /deurbeleid, assistentie bij geweld tegen hulpverleners [moet nog worden ingebouwd] en veilige en niet te overvolle café's,
Stok achter de deur van dit convenant met maatregelenis,  aan caféhouders, die nalatig zijn met de gemaakte afspraken en waar  te vaak incidenten gebeuren de exploitatievergunning kan worden ingetrokken als zich dat te vaak voordoet.
Rechts:  politiechef Peter Elbersen pleitte voor een betere bereikbaarheid van de horecaconcentratiegebieden  voor de hulpverleningsinstanties.
Links onder: Boemen voor Eugène van Gerwen, de voorzitter van de projectgroep, uit handen van Sietske Klarenbeek ,de veiligheidscoördinator van de gemeente.
Van Gerwen was bij het overleg en de lange voorbereiding van deze afspraken betrokken. Hij trad op als adviseur en coördinator bij de realisatie van dit pakket maatregelen, dat vastgelegd is in een convenant. 
Van Gerwen, die al ook in andere gemeenten aan een dergelijk project zijn bijdrage leverde, beklemtoonde de professionele en betrokken instelling van de leden van de projectgroep die eigenlijk dit boeket verdienen. Zij hebben met veel begrip en respect voor elkaar aan de tot standkoming van dit convenant meegewerkt.
'Maar nu zal er doorgehakt moeten worden,'  aldus Van Gerwen, die '..er opvertrouwt dat er goeie stappen gezet gaan worden'.
Klarenbeek haalde twee uitspraken van de voorzitter aan:
'Waarom moeilijk doen als het samen kan' en Chinezen zeggen: 'Wie langzaam stapt, komt er.'

 
Ook Frits Bekker, voormalig voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Den Bosch, was de mede-initiator om tot deze maatregelen op gebied van veilig uitgaan in de binnenstad te komen. Hij kreeg voor zijn inzet dan ook een boeket bloemen van de veiligheidscoördinator van de gemeente Sietske Klarenbeek.

foto's © paul kriele, 19 juni 2009.

Rombouts prees met name de horeca. Ik heb dat niet vaak genoeg benadrukt: 'De horeca van Den Bosch is een van de essents van deze stad, die bijdraagt aan een positief imago.'
aspecten
De plaskruisen, een aspect dat met name voor de politie door overtredingen en agressie bij aanhouding voor veel overlast en belasting zorgt, is reeds uitgevoerd.  Eén bepaald ander aspect - cameratoezicht- was duidelijk niet in het pakket van maatregelen opgenomen, bevestigde de burgemeester nog eens. 'In de raadsvergadering was daarvoor geen draagvlak gevonden. Voorlopig, want als nu geen enkele maatregel werkt, dan moeten we gaan bezien of dan toch cameratoezicht, dat een heel zwaar middel is, wenselijk is,' aldus Rombouts.
Bernard Kuenen [niet zichtbaar op de foto's] gaf nog eens het primaire doel aan van deze afspraken: dat'.. de veiligheid in het uitgaansgebied met deze afspraken kunnen worden bevorderd. Daar zijn we als horeca bij gebaat'. 

Veiligheidscoöodinator Sietske Klarenbeek sprak in haar terugblik van'.. een niet vlekkeloos verlopen traject door forse meningsverschillen en de onwennigheid met elkaar[-s belangen] om te gaan. Maar met wat hier nu ligt is dat goed gebeurd. Het is goed voor de uitvoeringsfase van een convenant dat gestart is met een intentieverklaring die in oktober 2008 is gestart,' aldus Klarenbeek.

Terug naar boven