Wethouder Jan Hoskam bezorgd over FinanciŽle positie van de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-05-2020 | Gewijzigd op: 22-05-2020
Financiële situatie van Den Bosch voorlopig erg krap.

Den Bosch staat er -evenals uiteraard ook andere steden- financieel moeilijk voor. De ruimte voor investeringen is erg beperkt en door de effecten van de corona-epidemie zal het ook in 2021 en 2022 krap aan blijven.
.....
Wethouder Jan Hoskam van Financiën gaf
een weinig rooskleurig beeld van de  stad voor de jaren 2021 en2022.

foto © paul kriele,  20 mei 2020. 

Wethouder Jan Hoskam van Financiën en Economische Zaken gaf woensdag 20 mei 2020 in Hotel Central een inkijk, compleet met cijfers, in de financiële situatie van de stad. Door de corona-epidemie missen we al anderhalf miljoen euro per maand aan parkeeropbrengsten. Ook de inkomsten uit de Toeristenbelasting € 100.000 blijft uit. Dan is het nog onzeker hoe de gemeentelijk leges voor andere zaken ui t zullen vallen.

Effecten van de crisis
'Op dit moment hebben we al 4 à 6 miljoen uitgegeven als gevolg van de crisis. Dan spreek ik nog niet over de steun aan ondernemers en over de te verwachten armoede als gevolg van werkloosheid waardoor velen in de bijstand terecht zullen komen. In april 2020 is het aantal WW-aanvragen verdubbeld. Deze werklozen komen wellicht in de Bijstand. Dat alles drukt op termijn op de begroting.
Ook de aanzegging van B&W dat de komende jaren vijf miljoen bezuinigd moet worden. En dan staan er nog steeds de financiële problemen van januari dit jaar,  zoals de gevolgen van milieuregels voor bouwprojecten door stikstof en bijvoorbeeld de jeugdzorg'.

Hoskam reageert op de vraag of er een apart fonds voor het deze woensdag gepresenteerde ‘Bossche Zomer 2020’ wordt ingesteld: ’We zijn niet oneindig in onze middelen. Dat zou verwachtingen scheppen. Maar we doen wat nodig is, maar we willen niet begrensd zijn door een fonds. De 'Bossche Zomer 2020’ doen we om naar de ondernemers en naar de burgers een perspectief te stellen'.

'Kortom de impact van de corona-epidemie gaat in de miljoenen belopen. Daarmee gezegd hebbende dat er geen ruimte is voor een groot pakket aan maatregelen van bijv. € 10-15 miljoen. Dat zit er niet in. Noodzakelijke kosten/uitgaven willen we nog wel mogelijk maken'.

Positie stad in 2021 en 2022
'Intussen zijn we bezig voor de komende twee jaar de zaken op rij te zetten en duidelijk te krijgen hoe onze financiële positie er voor zal staan. Maar de verwachting is dat we in de jaarrekening van 2021 voor een fors nadeel komen te staan'. Zo sprak wethouder Jan Hoskam.

De ‘Niet huurbetalingen’
Burgemeester Jack Mikkers gaf nog als antwoord, of de gemeente soepel is met de niet- huurbetalingen van gemeentelijke accommodaties [bijv. sport- en andere maatschappelijke instellingen en clubs]: ‘We zullen keer op keer bekijken welke maatregelen het beste passen‘.
Tot nu toe is uitstel van huurbetaling gegeven voor een bedrag van € 330.000.[bron: Bijlage Maatregelen 10 maart -5 mei 2020].

Terug naar boven