Gemeente verzacht gevolgen Corona -epidemie

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2020 | Gewijzigd op: 05-06-2020
Burgemeester en wethouders lichtten donderdagmorgen 4 juni 2020 in het Bestuurscentrum de pers in over de ondersteuningsvpoorstellen bedoeld om voor burgers en ondernemers de gevolgen van de coronacrisi te verzachten.
Met als uitgangspunten hulp, ondersteuning en perspectief verzacht de gemeente  de gevolgen van de corona-epideme. Voorlopig alvast, want het is niet bekend hoe lang de crisis duurt. De aanvullende maatregelen zijn bedoeld om de ondernemers, inwoners, instellingen en verenigingen perspectief te bieden..
 
Geen bestuursvergadering maar een persontmoeting in het Bestuurcentrum.
Daarom mocht de pers door de maatregelen als gevolg van de coronaepidemie
aan de tafel van B&W plaats nemen. terwijl burgemeester Jack Mikkers
en de wethouders  in de zaal van het Bestuurscentrum plaats namen.
Aan de linkerzijde 
vlnr wethouder Mike van der Geld, wethouder Ufuk Kàhya, burgmeester Jack Mikkers, middenin journalist Jan Peels en een fotograaf.
Aan de rechterkant, achteraan wethouder Huib van Olden, 
wethouder Roy Geers en wethouder Jan Hoskam.


foto © paul kriele, 4 juni 2020.
 

Aandacht voor kwetsbare groepen en aanpak jeugdwerkloosheid
-
Om de ontwikkelachterstanden van kwetsbare kinderen en jongeren in te lopen met een bedrag uit  Onderwijskansenfonds van € 172.000.
-Kinderverzuim in  beeld brengen [bedrag van € 80.000]
-Kosten dekken van de  personen die na aanvraag  TOZO-regeling in de bijstand komen of zijn gekomenraan.
-Uitbreiding dienstverlening aan Bossche jongeren  die hun aansluiting op school en arbeidsmarkt dreigen te verliezen Bedrag vanb €350.000. 
-Met de Bossche Zomer  de inwoners door de zomer heen te helpen en ontmoetingen op een veilige manier mogelijk te maken. [Investering van € 300.000].

Kwijtschelden en uitstel huurbetalingen sportverenigingen
-Opschorting huurinning voor sportgebruik En de huur voor sportgebruik kwijtschelden voor maart, april en mei 2020.
-Uitstel van betaling van huur voor sportgebruik  [maanden juni, juli en augustus tot 31 oktober 2020.]  En coulante  omgang met betalingsregelingen.
-10.000 Vouchers voor (zorg)medewerkers ziekenhuizen, verpleeginstellingen en GGD. Te besteden bij de lokale horeca voor een bedrag van € 100.000.Enerzijds is het een dankzegging aan alle werkenden  in de zorg en aan de andere kant trekt het klanten aan voor de horeca zaken, aldus Mikkers.
-Voorstel om geen precariobelasting te heffen voor alle precario-verschuldigde objecten(horeca en winkels)  [maanden maart, april en mei 2020]. [Bedrag van € 140.000]
-Geen heffing van precariobelasting op de tijdelijke extra ingenomen openbare ruimte. [Bedrag van € 133.000].
-Coulante omgang bij de invordering OZB

Huishoudboekje onder druk[zie artikel Voorjaarsnota]
-De gemeente gaat financieel zware jaren tegemoet Het Rijk zal gemeenten tegemoet komen aan de gederfde Parkeerinkomsten en maar dat bedrag van € 1,25 miljoen is al opgesoepeerd. aan kosten en bezuinigingen.
-Door teruglopende bezoekersaantallen gaat de gemeente de toeristenbelasting  verhogen.

De raad moet er in raadsvergadering  ' Algemene Beschouwingen' op  16 juni 2020 over de voorstellen beslissen.

Toelichting op voorjaarsnota,  zie artikel voorjaarsnota  2021

Terug naar boven