Bestuurscentrum: toelichting B&W op de Voorjaarsnota 2012

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-06-2020 | Gewijzigd op: 05-06-2020
In het Bestuurscentrum gaven B&W vanmorgen 4 juni 2020 naast de voor burgers en ondernemers verzachtende ondersteuningsmaatregelen, ook een toelichting op de Voorjaarsnota 2021.
Voor artikel 'Verzachtende maatregelen als gevolg  van coronaepidemie,  zie Maatregelen 
 
Een ander onderdeel van de persinfomatie in het Bestuurscentrum op donderdag 4 juni 2020 was de toelichting op de voorjaarsnota [meerjarenplaning] 2021.Dit keer zat de pers aan de Bestuurstafel van B&W en B&W in de zaal.
foto © paul kriele, 4  juni202.

Burgemeester Jack Mikkers stelt als inleiding op de toelichting door de portefeuillehouders, dat de voorjaarsnota een meerjarenplanning is
Met een begroting van € 750 miljoen kunnen we ondanks de lastige tijd  en de de verwachten financiële gevolgen de ambities uit het bestuursakkoord blijven uitvoeren.  Hoewel ...  We weten niet precies hoe groot die gevolgen zijn voor de begroting.  Maar deze Voorjaarsnota 2021 geeft  alvast een eerste indicatie.

Om de inkomsten en uitgaven op de begroting in balans te houden, moeten we het dan ook hebben van goede ideeën en scherpe keuzes maken. Op dit moment komen we tot het volgende vooruitzicht. Van een aantal gevolgen  van de coronacrisis hebben we al een beeld.
-Voor 2020 is er al een voorlopig negatief effect tussen € 15 -€ 25 miljoen.
-Door de tegenvallende inkomsten en onvoorziene kosten verslechtert het financiële beeld voor de komende jaren met € 3 á 4 miljoen per jaar; Het hele pakket van bezuinigingsplannen bedraagt ruim € 5,6 miljoen structureel en € 6,6 miljoen incidenteel;
-Extra tegenvallers zijn de ontwikkeling van het zogeheten Sociaal en Zorgfonds [o.a.Jeugdzorg] . Dat dreigt binnen een paar jaar erg negatief uit te pakken. ook staat ons de kosten voor de bestrijding van de processierups  te wachten.
-De algemene reserve (nu € 25,3 miljoen) wordt minder. Daaroor hebben we in die Reserve ook geen buffer meer.

Bezuinigingsmaatregelen 
De toeristenbelasting gaat met 12,5 % omhoog, er komt minder wegenonderhoud en ook minder grasmaaien. Dat bevordert de natuurlijke plantengroei . De parkeeropbrengsten zakken met miljenenterug. Wat de woningbouw betreft geeft de gemeente zelf minder uit en doet een beroep op de corporaties. Maar we blijven bouwen zegt Roy Geers maar meer ism de corporaties. Op veiligheid,  aldus burgemeester Mikkers wordt niet bezuinigd. Zo wordt de Top 500 wordt stevig aangepakt.
Wethouder  Roy Geers: De gemeentelijke organisatie gaat efficiënter werken door minder van buiten af in te huren en meer vanuit de gemeente doen. Wel budgettair ruimte creëren. Geers: 'Ook het werk-en dorpsbudget wordt verminderd
Wat het leerlingenvervoer betreft  dat wil de gemeente onafhankelijk maken van reizen door de jeugd. Wat dat Openbaar Vervoer  betreft moet de jeugd [ook voor de toekomst] zelfstandiger worden. Subsidiëring wordt minder mede door de km-grens aan te passen. De jeugdsportsubsidie afbouwen. De voetbalclubs OC45[ op zaterdag]  enTOG [op zondag] één terrein [op Hambaken] laten gebruiken. Subisidie Bewegen voor ouderen afbouwen.Wat 


Begroting
B&W gaat een sluitende (meerjaren-) begroting maken voor 2021. Daarin is geen ruimte meer  voor nieuw beleid. De voorgestelde ombuigingen worden volledig mee genomen in de begroting , die komend najaar verschijnt.

De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota in haar vergadering van 7 juli aanstaande.

Terug naar boven