Groen licht voor plannen duurzame energie

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2020 | Gewijzigd op: 08-07-2020
De gemeente presenteert een ' Energieneutraal toekomstbeeld', zoals het persbericht van 8 juli 2020 meldt. Dat is aansluioend op de raadsvergadering van dinsdagavond 7 juli 2020, waar een meerderwheid akkoord ging met deze plannen. Een van de maatregelen 's-Hertogennbosch te verduurzamen [in 2050 klimaatneutrale stad], is het opwekken van duurzame energie met wind en zon.
De gemeenteraad stemde in  met twee voorstellen:  De Visie energielandschap en de Regionale Energie Strategie (RES). Wethouder Mike van der Geld: 'Hoe verder De Visie kan nu overgaan tot uitvoering. Dat betekent niet dat we na de zomer al gaan aanleggen en bouwen.
Parallel daaraan wordt de planvorming voor duurzame energie in de Duurzame Polder in een apart proces uitgewerkt. Beslkuit Raad in oktober 2020] Zie daarvoor gemeentesite: Energielandschap 

Visie energielandschap en RES In de Visie energielandschap maken we duidelijk waar in ’s-Hertogenbosch en in welke vorm het opwekken van zonne- en windenergie kansrijk is. Zowel inwoners als initiatiefnemers voor duurzame energie weten hiermee wat zij wel en niet kunnen verwachten in ’s-Hertogenbosch. In de RES geven we als regio aan hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. De Visie heeft hierbij als input gediend. De RES beziet ook hoe de warmtevoorziening verduurzaamd kan worden. 
Voor info: www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen/vastgestelde-structuur-en-gebiedsvisies  en via www.ruimtelijkeplannen.nl