1e twee hostels [Zuid enHintham] in 2011 bewoond

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-07-2009 | Gewijzigd op: 03-07-2009
De eerste twee locaties voor een hostel, een woonvoorziening voor ongeveer 30 dak- en thuislozen, komen op resp. op Zuid [Geert Grootestraat 31] en in Oost [Henri Bayensatraat 3] . Een hostel is een huis waar de bewoners 24-uurs zorg  en intensieve begeleiding en toezicht krijgen. De gemeente werkt in de opzet samen met de zorginstellingen en woningcorporaties.

Zuid: Geert Grootestraat/Brugmanstraat/Thomas à Kempisstraat
Het voormaligre kantoorgebouw ingeklemd tussen de Geert Grootestraat, Thomas à Kempisstraat en Brugmanstaat staat er verloederd bij. Het werd gehuurd door Océ en Adsom en de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. foto's © paul kriele, 2 juli 2009.

In totaal zijn 84 locaties voor een hostel aangedragen door inwoners, gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties, makelaars en andere vastgoedpartijen. De gemeente heeft ze allemaal getoetst op de door de raad [veiliigheid, toezicht en zorg] gestelde criteria en vervolgens op de financiële haalbaarheid.
De Geert Grootestraat  [opening 2010 of 2011] en de Henri Bayensstraat  [opening 2011 of 2012] bleven als  meest geschikt over.

Hintham Henri Bayensstraat
Hintham Henri Bayensstraat: De voormalige school die tegenwoordig tijdelijk de bibliotheek en De Biechten huisvest. Rechts staan luxe woningen langs de Henri Bayensstraat.
foto's © paul kriele, 2 juli 2009.
Volgens een bewoonster van de Henri Bayensstraat zag je voordien  nimmer politie in de buurt en nu komt een surveillance een paar keer per nacht door de straat gereden..
Vanaf donderdag 2 juli 2009 werd door de gemeente op beide locaties een permanente bewaking ingesteld. Dat doet Frank's Security Service.

De hostels voor Noord, West en Rosmalen worden in 2011 bekend gemaakt.
Binnenkort volgen informatieavonden [6 en 7 juli] en begint de samenstelling van een beheergroep.
Info over hostels : hostels@s-hertogenbosch.nl

Terug naar boven