Gemeente stelt vuurwerkvrije zones voor

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-08-2020 | Gewijzigd op: 03-08-2020
De gemeenteraad vergadert in september over het plan van B&W om in de stad rond de jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te stellen. Dat idee varieert van een totaal vuurwerkvrije stad, via vuurwerk vrije zones, tot en met het 'laten zoals het was'.
Chinees Nieuwjaar in 2015.

foto © ellen elemans, 23 februari 2015.

Waar de vuurwerkvrije zones moeten komen, daar vergadert de politiek over, maar het is allicht bij ziekenhuizen, zorgcentra  en bijv.  brandgevaarlijke panden en daar waar dieren verblijven, zoals dierenasiels /opvang en dierenparken.
Het initiatief wordt ook aan de bewonersgroepen overgelaten wanneer die bijv. gezamenlijk in hun straat of buurt geen vuurwerk -meer- wensen. Een van de problemen wanneer tot vuurwerkvrije zones wordt overgegaan is natuurlijk de handhaving.
Eerder was al gebleken dat het stadsbestuur de wens van respecteert om vuurwerk met oudjaar af te steken omdat het tot een van de Nederladse tradities behoort. Het vuurwerkvoorstel komt eerst in de commissie Bestuur en op 3 september in de raad aan de orde.

Artikel dd.8 januari 2020: Mikkers stelt op nieuwjaarsreceptie bedrijfsleven vuurwerkvrije stad voor.