Aanvulling op nieuwe 'Vierjarige periode Subsidies voor Cultuur'

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2020 | Gewijzigd op: 10-09-2020


 
Wethouder van D66
voor o.a. Cultuur
Mike van der Geld. 


foto © paul kriele, 13 april 2017.

Aanvulling * op bericht van 27 augustus 2020:  Nieuwe  vierjarige periode  voor subsidies voor Culturele instellingen organisaties
In een apart pers/informatiebericht komt de gemeente in de persoon van wethouder Mike van der Geld naar buiten met '..dat Den Bosch  graag de Cultuurstad van het Zuiden is '. Het is een voorstel zo blijkt*.
Maar de inhoud van het bericht doet  wellicht bij die en gene in deze tijd van allerlei beperkingen door corona  om nog maar over bezuinigingen te zwijgen de wenkbrauwen fronsen.  Bij zulk [hernieuwd] voornemen kunnen de organisaties en instellingen die iets met cultuur te maken hebben en  er daadwerkelijk bij betrokken zijn ,  bij het lezen vragen doen rijzen .

Het gaat verder:  'Cultuur maakt mensen. We willen onze culturele infrastructuur dan ook overeind houden,  om het begrip Cultuurstad van het Zuiden ook weer verder uit te bouwen. Daarom bouwen we het succes van een aantal sterke spelers [..] verder uit en bieden we ruimte voor nieuwe spelers [..]  in onze basisinfrastructuur.”

*Iedere 4 jaar komen we met een voorstel voor de begroting van de culturele sector en de toekenning van subsidie vanuit de Bossche Culturele Basis [BCB]. 

In het  voorstel 'Bossche Culturele Subsidies 2021-2024' legt het College van B&W aan de raad keuzes  welke organisaties geld krijgen en hoeveel. 74 organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de nieuwe BCB-periode. 23 aanvragers zijn nieuw. Er moeten keuzes gemaakt worden,  want de vraag is hoger dan dan het beschikbare geld... 
Het voorstel voorbereidend heeft het College zich laten leiden door de uitgangspunten van ons cultuurbeleid: Versterken, Vernieuwen en Verbinden. We menen onze ambities voor Cultuurstad van het Zuiden het beste te kunnen realiseren door te kiezen voor het versterken van de podiumkunsten, met name (muziek)festivals; het ontwikkelen van urban, en door ruimte te maken voor nieuwe spelers.

De raad zal in de  begrotingsbehandeling [november 2020] haar stem over het door B&W opgestelde definitieve voorstel uitspreken.


*Toelichting  op  'keuzes'
Onder de aanvragers zijn de nieuwkomers:  Academie voor Bewlsvorming, Future of Work,  Minoux, Nationale Breaking League, Jeroen Bosch Dweilfestival, Ongekend en Paleis voor Volksvlijt.
Onder de organisaties die de komendr vier jaar geen [maar voorheen wel] subsidie krijgen zijn: Brabants Jazzorkest, de Jazzwerkplaats, Maritiem 's-Hertogenbosch, Festival Rauwkost,  Art Labb,Capella Brabant, en Scoalala Labvel.

Terug naar boven