Invulling‘Vliertkwartier’, ofwel gebied tussen stadion en Station Oost

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2021 | Gewijzigd op: 05-02-2021
Omgeving Station Oost op de schop voor woningbouw en groen
Wethouder Roy Geers legt het plan voor om de omgeving van Station Oost tot een levendige wijk te maken. Ook het station zelf wordt opgeknapt. Dat plan legt hij vast in een ambitiedocument ’Omgeving station Oost grootstedelijk leven in een groene wijk’ dat aangeduid wordt met Stadspoort. Het plan is mede met inbreng van omwonenden opgesteld.
Het streven is naar 1500-2000 nieuwe woningen bij het stadion, en wat wordt genoemd ‘Aartshertogenpark’ en station Oost en een nieuw transferium ,zoals in Deuteren. Bij het station zijn aan de Noordzijde drie torenflats van wellicht 60 meter voorzien. Het document komt in maart in de gemeenteraad.

Bericht van 23 september 2020 Vliertkwartier ontwikkling van Station Oost en omgeving
Dinsdag 22 september 2020 werd virtueel het nieuw in te vullen Vliertkwartier door wethouder Roy Geers gepresenteerd. Het Vliertkwartier is in vier vakken verdeeld zoals het woord zegt: gebied station Oost/ reikend t/m tenniscomplex van Bastion Baselaar , deel van bedrijfspark De Herven, de tijdelijke woningen bij het transferium en daar tegenover het Pierson College e.o.
Het omvat onder meer de herinrichting van de dood lopende Aartshertogenlaan tot deels stadspark en deels woongebied, te zijner tijd een aanpak van Sportiom als gebouw, verschuiving station Oost richting Stadion, parkeerplaatsen nabij het stadion en de bouw van 1000 -1800 woningen verspreid over het Vliertkwartier.

Wonen is een heel belangrijk element, aldus Geers. Bij die keuze wordt veel aan studenten, een persoons huishoudens en starters gedacht. Wat de Herven betreft krijgt het voormalige KPN-kantoor een woonfunctie.
Geers benadrukte telkens dat het een plan is in samenwerking en met de gedachten en wensen van de burgers.. zoals eerde burgers over het eerder gepresenteerde, kleiner omvattende, plan hun mening gaven en bij stuurden.
Terzijde maar niet onbelangrijk is een herinrichting van de twee grote kruisingen van de Bruistensingel [met Zandzuigerstraat en Aartshertogenlaan] en de auto ondergeschikt maken aan fietsers en wandelaars voor wie betere fietsen wandelpaden komen.

Bekijk ook het platform: www.s-hertogenbosch.nl/oost