Sluitende begroting voor 2021, aldus wethouder Jan Hoskam

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2020 Jan Hoskam, wethouder Economische Zaken en Financiën heeft vandaag, woensdag 7 oktober 2020 namens het College van B&W de begroting van € 800 miljoen voor 2012 gepresenteerd. Daarin zitten ook de bezuinigingen die in het voorjaar met de gemeenteraad zijn besproken. De verwachting is dat het een jaar later weer gaat lukken om tot een begroting te komen die sluitend is.
Maar na 2021 is er sprake van een oplopend tekort. In 2024 is daarom een taakstelling opgenomen van € 3,1 miljoen. Blijven investeren, zegt Hoskam. Ook kan met deze begroting het College uitvoering geven aan de ambities uit het bestuursakkoord.
Wethouder Jan Hoskam  blijft optimistisc ondanks tegenvallers
mede minder Rijksbijdragen en hogere uitgaven als gevolg van de
coronacrisis.  Geen hoger woonlasten voor de burgers

foto © paul krele,  12 mei 2016

De wethouder heeft er vertrouwen in dat met alle aangenomen plannen en voorstellen de gemeente weer goed uit de crisis zal komen. Om enkele projecten te noemen: 
- ontwikkeling van het EKP-terrein
-ontwikkeling van het Grasso/Grenco-terrein
-de Bossche Stadsdelta
-nieuwe Theater aan de Parade.
Maar ook plannen voor duurzame mobiliteit en energie, en plannen en werkwijze in het sociaal domein en de arbeidsmarkt.

Daarentegen  staat nog het financiële nadeel voor 2021, dat ingeschat wordt tussen de € 4 en € 9 miljoen. Dit is exclusief de bijdragen die de gemeente ontvangt van het Rijk na het eerste pakket aan steunmaatregelen.Het grootste financiële nadeel verwachten we op de  parkeerinkomsten. We houden rekening met een daling van 10% tot 30%. Dat komt neer op maximaal € 5,2 miljoen. De gemeente beschikt nog over een buffer om de financiële nadelen op te vangen.

Daarnaast verwachten we dat in 2021 de crisis echt zichtbaar wordt. We verwachten een groter beroep op de sociale vangnetten. Dit leidt tot een verwacht nadeel in 2021 van € 0,3 tot € 1 miljoen. Ook verwachten we een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. We schatten het effect op de hogere kosten voor de uitvoering op maximaal € 0,7 miljoen. Tenslotte houden we rekening met hogere kosten voor de bedrijfsvoering.

Geen verhoging woonlasten  Door een lagere rioolheffing en besparing op de afvalstoffenheffing, nemen de woonlasten beperkt toe of dalen zelfs. Een woninggebruiker betaalt in 2021 0,47% minder, terwijl eigenaren 0,5% tot 1,12% meer gaan betalen. Deze stijging is ruim lager dan de inflatiecorrectie van 3,16%. De lasten voor bedrijven stijgen ongeveer met 2,8%.

 

Terug naar boven