Vaag persbericht over 'Nieuw' beleid coffeeshops

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2020 | Gewijzigd op: 09-10-2020
Vaag persbericht zonder inhoud.. 
Burgemeester Jack Mikkers gaat, omdat het beleid voor coffeeshops al tien jaar oud is, nieuw beleid  opstellen. Daarin zal de ruimtelijke inpasbaarheid [lees locatiekeuze] van een nieuwe coffeeshop een belangrijke rol spelen. Bereikbaarheid van een locatie en voldoende parkeergelegenheid spelen hierin een doorslaggevende rol en ook de afstand tot gevoelige functies in een binnenstad [winkels en zorginstellingen e.d.]. De coffeeshophouders zijn geïnformeerd en bevraagd over het besluit tot nieuw beleid. Dat nieuwe beleid geldt in eerste instantie voor nieuwe vestigingen.

Opheffing nachtelijke afsluiting Hinthamerstraat voor overlastverkeer
Maar het persbericht lezend staat er helemaal  niets in. Er volgt geen inhoud van dat beleid of wanneer dat komt..  Alleen dat het nieuwe beleid niet geldt voor de huidige coffeeshophouders.
Waarom blijft Mikkers zo vaag? Het is blijkbaar een reactie op het voornemen het besluit over de nachtelijke afsluiting van de straat,  om de overlast van bezoekers aan de coffeeshops  tegen te gaan, op te heffen...  Dat gaat wethouder Ufuk Kâhya binnenkort aankondigen.
Opheffing ingaande per 15 oktober 2020
Nadere informatie leert dat de opheffing van de afsluiting  per 15 oktober 2020 in gaat. Het probleem van de overlast  heeft zich verplaatst. Bezoekers van coffeeshops komen voortaan naar de Hinthamerstraat via de Bethaniëstraat en Mgr.Prinsenstraat. Overwogen wordt die nu af te sluiten. Het stopverbod in de Clarastraat wordt opgeheven en het toezicht van verkeersregelaars in de Schilderstraat eveneens. 
In de toekomst is een optie verplaatsing van de coffeeshops. 
Na 15 oktober 2020 volgt opnieuw een onderzoek onder bewoners en ondernemers in de omgeving.

Verandering bedrijfsmodel
De coffeeshops zijn sinds het beleid,dat dateert van 2008, meer een ‘afhaalloket’ geworden.Mede als  gevolg van het rookverbod uit 2014. Dat leidde ertoe dat klanten de cannabis meenemen, en niet meer in de shop roken. Een afhaalloket heeft meer verkeersbewegingen om de coffeeshop heen tot gevolg. We zien dat bezoekers zo dichtbij mogelijk parkeren, en dat dit overlast geeft. Een lastig punt is dat de coffeeshops in de gemeente minder goed bereikbaar zijn. Er is een terugkerende groep bezoekers die stopt op plaatsen die hier niet voor zijn bedoeld. Als voorbeeld de Hinthamerstraat.

De wens van de gemeenteraad is dat er minimaal vier coffeeshops in de gemeente zijn.