Landelijk Vuurwerkverbod wordt in de stad vuurwerkvrije zones

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2020 | Gewijzigd op: 05-11-2020
Landelijk Vuurwerkverbod wordt hier vuurwerkvrije zones

De Bossche politiek bleef eerst nog afwachtend op een landelijk verbod voor het afsteken van vuurwerk en nu treuzelt zij met een besluit in de stad vuurwerkvrije zones aan te geven. Daartoe diende wel eerste de Algemene Plaatselijke Verordening [APV] te worden aangepast. De landelijk opererende Veiligheidsraad pleit er bij de Tweede Kamer voor een landelijk verbod op vuurwerk in te stellen om de ziekenhuizen te vrijwaren van een overaanbod van vuurwerkslachtoffers. Maar dat kabinetsbesluit valt pas medio november 2020.

Vooruitlopend hierop geeft B&W aan de raad [ brief dd.04-11-2020] inzicht in Vuurwerk vrije zones. Die zones hebben betrekking op de tijdszone van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2021 02.00 uur. Die bepaling wordt ingegeven door wijken waar vorig jaar veel overlast bestond over het afsteken van vuurwerk. Wel wordt eerst aan de bewoners van locaties gevraagd of zij geïnteresseerd zijn in die bepaling.
Vrijwillig vuurwerkvrije zones
Bewoners van wijken kunnen op vrijwillige basis kiezen voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone. Eerst gebeurt dat dit jaar op proef in enkele wijken.
Na het vaststellen van die zones wordt het traject van communicatie gestart.