Gemeente introduceert extra 'Communcatiemiddelen' in een pilot

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2020 | Gewijzigd op: 20-11-2020
Gemeente introduceert met de pilot 'interne studio' een proef met extra communicatiemiddelen om in deze coronatijd in te spelen op de behoefte aan verbinden. De samenleving verschuift ook meer naar online activiteiten en dat is de reden om met een  intertactieve pilot  te beginnen Dit gemeentelijk communicatiemiddel is een aanvulling op de al bestaande communicatiemiddel.  Een neven doel is om de inder digitaal-vaardige inwoner daarbij te bereiken.
Het is een pilot zodat bekeken kan  worden of die verbinding met inwoners voor langere tijd een toevoegde waarde heeft.

Start van de pilot 'verbinden'
Deinteractieve pilot brengt  2 maanden [25 november - 31 januari 2021] op 4 werkdagen elke week onderwerpen in beeld. Tijdens de kerstvakantie zijn er geen programma’s.
Het gaat om thema’s die in  de stad leven zowel  bij de burgers als in het stadsbestuur. In beeld zijn zorginstellingen, ondernemers (waaronder horeca), sportverenigingen, jongeren, culturele organisaties en –makers, evenementen en aanbieders van dagbesteding.
De studio is bedoeld voor gesprek of debat, presentatie, projecten en participatie.
Uiteenlopende  typen programma’s 
• ‘Samen zijn wij ’s-Hertogenbosch’, een live interactief praat- en debatprogramma op woensdag.
• ‘Aandacht voor Elkaar’, een programma waarin Bosschenaren hun talent tonen op het gebied van sport, muziek, zang, toneel, kennis of vakgebied. • ‘Ken je Wijk’, hierin staat wekelijks een wijk centraal. Onder leiding van de wijkmanager worden onderwerpen belicht van een wijk of een dorp: de stand van zaken, de toekomst, problematieken, kansen, talenten, ontwikkelingen.
• ‘Bij de Bossche tijd’, een presentatieprogramma van 30 minuten waarin ingezoomd wordt op één onderwerp of project.