Aanpassing uitkering uit gemeentelijke cultuurfondsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-12-2020 | Gewijzigd op: 14-12-2020
B& W doen de daad bij het woord zo meldt een voorstel ‘ Aanpassingen regeling cultuurfondsen’ dd. 08122020. Er is gezorgd dat de fondsen bijdragen aan de gestelde doelen.
..
In november heeft de raad de Toelichting Cultuurbegroting 2021-2024 (reg 10282142) vastgesteld. Daarin zijn de speerpunten uit de cultuurnota geconcretiseerd door het verbreden van de hoofddoelstelling van de cultuurfondsen Pop-up en Lokaal Effectief:
• Fonds Pop-up: Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van vernieuwende en verrassende culturele uitingen en culturele experimenten in en voor de gemeente ’sHertogenbosch en/of en het stimuleren van het Bossche makersklimaat.
• Fonds Lokaal Effectief: Het doel van deze subsidieregeling is kunst en bewoners verbinden door kunst toegankelijker en inclusiever maken voor alle bewoners en/of bewoners en 2 kunst verbinden door hen te stimuleren actief kunst te maken.
Landelijk Onderscheidend van twee naar één aanvraagronde
Het subsidieplafond van dit fonds bedraagt ± €300.000. Het maximale aanvraagbedrag is €100.000. Daarom is besloten het gehele bedrag in één subsidieronde beschikbaar te stellen i.p.v. evenredig verdeeld over twee ronden. Hierdoor is er maar één zaaglijn en kunnen projecten inhoudelijk beter met elkaar concurreren. We stellen belanghebbenden tijdig op de hoogte van deze wijziging zodat iedereen de kans heeft een aanvraag te doen.
Vereenvoudiging ‘kleine’ aanvraagprocedure Naar aanleiding van de ambities in de cultuurnota en opgedane ervaring in de afgelopen jaren hebben we de ‘kleine’, ambtelijk af te handelen procedure bijgesteld. Nu kunnen meer type aanvragen terecht in de kleine regeling, voor een hoger bedrag (max. € 3.000]. Ook is duidelijk wanneer zij geen aanspraak op de fondsen kunnen maken.