Gemeentelijke steun aan interessante culturele plannen & projecten.

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2021 Deadlines voor aanvraag ondersteuning culturele plannen en projecten

De fondsen voor cultuur kennen verschillende deadlines. De eerste datum  van aanmelding is 1 februari 2021. Dat is voor het fonds Lokaal Effectief. 
Met dit fonds wordt meer financieringsmogelijkheden aan kunstenaars en projecten die kunst en cultuur meer toegankelijk maken voor alle inwoners, geboden. Meer info: pagina Cultuurfondsen

In het kort: we kennen drie verschillende cultuurfondsen. Die zijn voor culturele experimenten en ideeën op lokaal niveau tot projecten met landelijke uitstraling.
Fonds Landelijk Onderscheidend
Dit fonds is voor projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter-)nationaal op de kaart zetten. Het geld wordt in 2021 in principe in een aanvraagronde in het voorjaar verdeeld. Hierdoor kunnen we projecten inhoudelijk beter met elkaar vergelijken. Wanneer het budget niet volledig toegekend wordt, volgt in het najaar nog een ronde.
Fonds Pop-up
Deze regeling is voor vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten. Vanaf 2021 kunnen makers en collectieven ook gebruik maken van dit fonds om hun beroepspraktijk te ontwikkelen. In 2021 is er voor deze groep makers extra budget beschikbaar, door Corona.
Fonds Lokaal Effectief
Dit fonds is voor projecten die inwoners aanzetten om zelf cultuur te maken. En voor projecten die kunst voor alle inwoners toegankelijker en inclusiever maken. Hierdoor past het aanbod van kunst en cultuur bij de interesses van verschillende mensen.

Snelle aanvragen We hebben het aanvraagbedrag voor kleine aanvragen verhoogd naar € 3.000. De aanvraagprocedure blijft makkelijk en snel. Aanvragers krijgen binnen 3 weken antwoord. Makers en collectieven kunnen zich ook bij deze ‘snelle aanvragen’ procedure melden.